Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Maple syrup և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Maple syrup vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1940%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +24%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5187.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1450%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +722.2%
հավասար Սելեն - 0.6
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50% 8% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1940%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +24%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5187.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1450%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +722.2%
հավասար Սելեն - 0.6

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1853.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +644.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1853.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +644.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +305.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1975%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +152.4%
հավասար Այլ - 0.44
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +305.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1975%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +152.4%
հավասար Այլ - 0.44

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +990.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +676.5%
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
28% 34% 38%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.12 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +990.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +676.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Maple syrup Lychee
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Maple syrup Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.04g 15.23g Maple syrup
Սպիտակուցներ 0.04g 0.83g Lychee
Ճարպեր 0.06g 0.44g Lychee
Ածխաջրեր 67.04g 16.53g Maple syrup
Կալորիականություն 260kcal 66kcal Maple syrup
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 60.46g 15.23g Lychee
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.3g Lychee
Կալցիում 102mg 5mg Maple syrup
Երկաթ 0.11mg 0.31mg Lychee
Մագնեզիում 21mg 10mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 2mg 31mg Lychee
Կալիում 212mg 171mg Maple syrup
Նատրիում 12mg 1mg Lychee
Ցինկ 1.47mg 0.07mg Maple syrup
Պղինձ 0.018mg 0.148mg Lychee
Մանգան 2.908mg 0.055mg Maple syrup
Սելեն 0.6µg 0.6µg
Վիտամին E 0mg 0.07mg Lychee
Վիտամին C 0mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.066mg 0.011mg Maple syrup
Վիտամին B2 1.27mg 0.065mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.081mg 0.603mg Lychee
Վիտամին B5 0.036mg Maple syrup
Վիտամին B6 0.002mg 0.1mg Lychee
Folate, total 0µg 14µg Lychee
Վիտամին K 0µg 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Լիզին 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg Lychee
Հագեցած ճարպ 0.007g 0.099g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.011g 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.017g 0.132g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Maple syrup Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
Maple syrup
25%
Lychee
Mineral Summary Score
50%
Maple syrup
11%
Lychee

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Maple syrup
Maple syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.092g)
Which food is lower in Շաքար?
Lychee
Lychee is lower in Շաքար (difference - 45.23g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 11mg)
Which food is lower in glycemic index?
Lychee
Lychee is lower in glycemic index (difference - 6)
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $2.7)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: