Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +231.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +170.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +164%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +123.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 94
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +231.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +170.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +164%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +123.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 94

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +389.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +351.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +195.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +43.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +389.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +351.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +195.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +43.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.6%
հավասար Այլ - 1.21
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.6%
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1324.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1784.3%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1324.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1784.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Baby ruth
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 62.8g Baby ruth
Սպիտակուցներ 4.6g 5.4g Baby ruth
Ճարպեր 26.6g 21.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 64.8g Baby ruth
Կալորիականություն 486kcal 459kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 54g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 2g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 47mg Baby ruth
Երկաթ 2.09mg 0.63mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 43mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 94mg Baby ruth
Կալիում 321mg 249mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 230mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 0.72mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.225mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.351mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 2.5µg Mounds candy bar
Վիտամին E 0.19mg 0.93mg Baby ruth
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.058mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 0.277mg 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.245mg 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.09mg 0.042mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Baby ruth
Choline, total 11.8mg 34.9mg Baby ruth
Վիտամին K 1.6µg 2.3µg Baby ruth
Խոլեստերին 2mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 12.1g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 5.557g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 2.638g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
12%
Baby ruth
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 7.81g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 85mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.48g)
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: