Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Carob սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Carob infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +577.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +97.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +220.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +577.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +97.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +220.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
12
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +726.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +206.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +206.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +61%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +381.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +726.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +206.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +206.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +61%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +381.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +487.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129.3%
հավասար Ածխաջրեր - 56.29
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +487.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129.3%
հավասար Ածխաջրեր - 56.29

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +110.7%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +110.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Carob
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Carob Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 52.49g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 4.6g 8.15g Carob
Ճարպեր 26.6g 31.36g Carob
Ածխաջրեր 58.59g 56.29g Mounds candy bar
Կալորիականություն 486kcal 540kcal Carob
Շաքար 46.19g 34.11g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 3.8g Carob
Կալցիում 21mg 303mg Carob
Երկաթ 2.09mg 1.29mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 36mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 126mg Carob
Կալիում 321mg 633mg Carob
Նատրիում 145mg 107mg Carob
Ցինկ 1.1mg 3.53mg Carob
Պղինձ 0.4mg 0.183mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.14mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 5.2µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 10IU Carob
Վիտամին A, RAE 0µg 1µg Carob
Վիտամին E 0.19mg 1.57mg Carob
Վիտամին C 0.4mg 0.5mg Carob
Վիտամին B1 0.049mg 0.1mg Carob
Վիտամին B2 0.058mg 0.178mg Carob
Վիտամին B3 0.277mg 1.04mg Carob
Վիտամին B5 0.245mg 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.09mg 0.13mg Carob
Folate, total 6µg 21µg Carob
Վիտամին B12 0µg 0.28µg Carob
Choline, total 11.8mg 19mg Carob
Վիտամին K 1.6µg 7.7µg Carob
Խոլեստերին 2mg 1mg Carob
Հագեցած ճարպ 20.58g 29.018g Mounds candy bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0.483g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.295g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Carob
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
21%
Carob
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
49%
Carob

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.438g)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 12.08g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 38mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: