Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +422.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +189.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +155.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1429%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +187%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +395.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +161.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +422.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +189.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +155.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1429%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +187%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +395.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +161.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +44.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +156.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +136.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +153.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +44.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +156.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +136.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +153.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +46%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1285.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +210.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +724.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25%
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +46%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1285.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +210.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +724.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +43.8%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.132
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +43.8%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.132

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Chocolate pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 18.49g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 4.6g 3.15g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 1.92g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 18.89g Mounds candy bar
Կալորիականություն 486kcal 105kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0.4g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 104mg Chocolate pudding
Երկաթ 2.09mg 0.4mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 19mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 238mg Chocolate pudding
Կալիում 321mg 168mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 284mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 0.43mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.068mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.062mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 2.3µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 170IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 0µg 46µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.19mg Mounds candy bar
Վիտամին D 0IU 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.4mg 0.8mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.049mg 0.034mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.277mg 0.108mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.274mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.09mg 0.038mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 5µg Mounds candy bar
Վիտամին B12 0µg 0.31µg Chocolate pudding
Choline, total 11.8mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg Mounds candy bar
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 2mg 6mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 1.064g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0.561g Chocolate pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.132g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 139mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 46.19g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.516g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: