Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +842.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +58.2%
հավասար Կալիում - 295
հավասար Ցինկ - 0.99
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +842.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +58.2%
հավասար Կալիում - 295
հավասար Ցինկ - 0.99

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1357.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +165.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1214.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +139%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +268.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1357.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +165.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1214.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +139%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +268.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +465.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +107.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +85.3%
հավասար Ածխաջրեր - 55.38
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +465.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +107.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +85.3%
հավասար Ածխաջրեր - 55.38

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2674.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3242.9%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2674.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3242.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Reesesticks
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 52.08g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 4.6g 9.53g Reesesticks
Ճարպեր 26.6g 31.34g Reesesticks
Ածխաջրեր 58.59g 55.38g Mounds candy bar
Կալորիականություն 486kcal 521kcal Reesesticks
Շաքար 46.19g 40.33g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 3.3g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 70mg Reesesticks
Երկաթ 2.09mg 1.3mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 49mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 144mg Reesesticks
Կալիում 321mg 295mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 264mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 0.99mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.2mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 0.7µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 58IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 0µg 14µg Reesesticks
Վիտամին E 0.19mg 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.4mg 0.6mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.049mg 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.058mg 0.1mg Reesesticks
Վիտամին B3 0.277mg 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.245mg 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.09mg 0.08mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0µg 0.15µg Reesesticks
Choline, total 11.8mg 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 1.6µg 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 2mg 6mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 13.21g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 5.86g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.37g)
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 119mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: