Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +134%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +120.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +73.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +58.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 43
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +134%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +120.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +73.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +58.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 43

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +240.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +56.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +240.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +56.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +89.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1453.3%
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +89.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1453.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +65.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.4%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +65.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Baby ruth
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 62.8g Baby ruth
Սպիտակուցներ 10.22g 5.4g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 21.6g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 64.8g Baby ruth
Կալորիականություն 538kcal 459kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 54g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 2g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 47mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 0.63mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg 43mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg 94mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 249mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 230mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 0.72mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 0µg 2.5µg Baby ruth
Վիտամին A 125IU 0IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg 0µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg 0.93mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.058mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg 0.121mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg 1.251mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg 0.333mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg 0.042mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg 12µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg 0.06µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 34.9mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 2.3µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 14.13g 12.1g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 5.557g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 2.638g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
12%
Baby ruth
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 6.78g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 189mg)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.03g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: