Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +247.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +46%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալցիում - 104
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +247.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +46%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալցիում - 104

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +311.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3085.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +84.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +660%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +36%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.147
հավասար Վիտամին B12 - 0.31
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +311.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3085.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +84.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +660%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +36%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.147
հավասար Վիտամին B12 - 0.31

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +224.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1629.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +187.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16475.6%
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +224.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1629.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +187.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16475.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1362.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3207.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.5%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1362.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3207.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Chocolate pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 18.49g Mr. Goodbar
Սպիտակուցներ 10.22g 3.15g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 1.92g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 18.89g Mr. Goodbar
Կալորիականություն 538kcal 105kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 0.4g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 104mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 0.4mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg 19mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg 238mg Chocolate pudding
Կալիում 394mg 168mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 284mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 0.43mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg 0.068mg Mr. Goodbar
Մանգան 0mg 0.062mg Chocolate pudding
Սելեն 0µg 2.3µg Chocolate pudding
Վիտամին A 125IU 170IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 35µg 46µg Chocolate pudding
Վիտամին E 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին D 0IU 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.9mg 0.8mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.034mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 3.44mg 0.108mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg 0.274mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg 0.038mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg 5µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg 0.31µg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg Mr. Goodbar
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 10mg 6mg Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 14.13g 1.064g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 0.561g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 0.132g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
12%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 243mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 47.22g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.066g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: