Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +41%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Ֆոսֆոր - 161
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +41%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Ֆոսֆոր - 161

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +123.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2013.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +31.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +123.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2013.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +31.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +220%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +36.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.24
հավասար Ճարպեր - 30.53
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +220%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +36.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.24
հավասար Ճարպեր - 30.53
հավասար Ածխաջրեր - 55.36

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +26%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +26%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Reeses cups
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 51.76g Reeses cups
Սպիտակուցներ 10.22g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 33.21g 30.53g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 55.36g Reeses cups
Կալորիականություն 538kcal 515kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3.6g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 78mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 1.21mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 163mg 161mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 343mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 357mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.17mg 0.24mg Reeses cups
Սելեն 0µg 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 125IU 56IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg 17µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg 0.15mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0.3mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.14mg 0.11mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.42mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.07mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 38µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.33µg 0.26µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 35.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 2µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 6mg Reeses cups
Հագեցած ճարպ 14.13g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 0.049999999999997g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.4g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 316mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: