Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mullet fish և Tilefish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mullet fish vs Tilefish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +354.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +171.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +46.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.9%
հավասար Մագնեզիում - 33
հավասար Ֆոսֆոր - 236
հավասար Սելեն - 51.5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.3% 53% 24% 105% 40% 9.3% 24% 47% 2.9% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.8% 12% 24% 101% 45% 7.7% 14% 17% 2% 281%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +354.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +171.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +46.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.9%
հավասար Մագնեզիում - 33
հավասար Ֆոսֆոր - 236
հավասար Սելեն - 51.5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +104.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +90%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +900%
հավասար Վիտամին B5 - 0.87
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8.5% 0% 0% 4% 25% 23% 118% 53% 113% 7.5% 31% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.1% 0% 0% 0% 35% 44% 66% 52% 69% 13% 313% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +104.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +90%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +900%
հավասար Վիտամին B5 - 0.87

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
հավասար Սպիտակուցներ - 24.49
հավասար Ճարպեր - 4.69
հավասար Ջուր - 70.24
հավասար Այլ - 0.58
25% 5% 71%
Սպիտակուցներ: 24.81 գ
Ճարպեր: 4.86 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.52 գ
Այլ: 0 գ
24% 5% 70%
Սպիտակուցներ: 24.49 գ
Ճարպեր: 4.69 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.24 գ
Այլ: 0.58 գ
հավասար Սպիտակուցներ - 24.49
հավասար Ճարպեր - 4.69
հավասար Ջուր - 70.24
հավասար Այլ - 0.58

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +35.9%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 1.332
38% 37% 25%
Հագեցած ճարպ: 1.431 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.382 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.917 գ
25% 39% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.868 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.332 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.246 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +35.9%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 1.332

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mullet fish Tilefish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mullet fish Tilefish Opinion
Սպիտակուցներ 24.81g 24.49g Mullet fish
Ճարպեր 4.86g 4.69g Mullet fish
Կալորիականություն 150kcal 147kcal Mullet fish
Կալցիում 31mg 26mg Mullet fish
Երկաթ 1.41mg 0.31mg Mullet fish
Մագնեզիում 33mg 33mg
Ֆոսֆոր 244mg 236mg Mullet fish
Կալիում 458mg 512mg Tilefish
Նատրիում 71mg 59mg Tilefish
Ցինկ 0.88mg 0.53mg Mullet fish
Պղինձ 0.141mg 0.052mg Mullet fish
Մանգան 0.022mg 0.015mg Mullet fish
Սելեն 46.8µg 51.5µg Tilefish
Վիտամին A 141IU 69IU Mullet fish
Վիտամին A, RAE 42µg 21µg Mullet fish
Վիտամին C 1.2mg 0mg Mullet fish
Վիտամին B1 0.1mg 0.14mg Tilefish
Վիտամին B2 0.1mg 0.19mg Tilefish
Վիտամին B3 6.3mg 3.5mg Mullet fish
Վիտամին B5 0.88mg 0.87mg Mullet fish
Վիտամին B6 0.49mg 0.3mg Mullet fish
Folate, total 10µg 17µg Tilefish
Վիտամին B12 0.25µg 2.5µg Tilefish
Տրիպտոֆան 0.278mg 0.274mg Mullet fish
Տրեոնին 1.088mg 1.074mg Mullet fish
Իզոլեյցին 1.143mg 1.128mg Mullet fish
Լեյցին 2.016mg 1.99mg Mullet fish
Լիզին 2.278mg 2.249mg Mullet fish
Մեթիոնին 0.734mg 0.725mg Mullet fish
Ֆենիլալանին 0.968mg 0.956mg Mullet fish
Վալին 1.278mg 1.262mg Mullet fish
Հիստիդին 0.73mg 0.721mg Mullet fish
Խոլեստերին 63mg 64mg Mullet fish
Հագեցած ճարպ 1.431g 0.868g Tilefish
22:6 n-3 (DHA) 0.148g 0.733g Tilefish
20:5 n-3 (EPA) 0.18g 0.172g Mullet fish
22:5 n-3 (DPA) 0.092g 0.143g Tilefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.382g 1.332g Mullet fish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.917g 1.246g Tilefish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mullet fish Tilefish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Mullet fish
46%
Tilefish
Mineral Summary Score
57%
Mullet fish
51%
Tilefish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tilefish
Tilefish is lower in Նատրիում (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tilefish
Tilefish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.563g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mullet fish
Mullet fish is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in minerals?
Mullet fish
Mullet fish is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mullet fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175124/nutrients
  2. Tilefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175152/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: