Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Nori և Gratin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Nori and Gratin different?

  • Nori is higher in Մանգան, Folate, total, Վիտամին C, Վիտամին B2, Վիտամին A, RAE, Երկաթ, and Պղինձ, however Gratin is richer in Ֆոսֆոր.
  • Daily need coverage for Մանգան from Nori is 36% higher.
  • Nori contains 13 times more Folate, total than Gratin. While Nori contains 146µg of Folate, total, Gratin contains only 11µg.
  • Nori has less Նատրիում.

Seaweed, laver, raw and Potatoes, au gratin, home-prepared from recipe using butter are the varieties used in this article.

Infographic

Nori vs Gratin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Nori
5
:
5
Gratin
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +181.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +65%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +513.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +285.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 68% 2% 25% 32% 7% 29% 88% 129% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 24% 15% 49% 35% 57% 19% 54% 22% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +181.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +65%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +513.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +285.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Nori
9
:
1
Gratin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1870.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +293.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +284.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +48%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1227.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.174
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 313% 20% 0% 130% 25% 103% 28% 32% 37% 110% 0% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 16% 0% 0% 33% 16% 27% 19% 24% 41% 9% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1870.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +293.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +284.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +48%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1227.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.174

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Nori
3
:
2
Gratin
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2610.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.5%
6% 5% 85% 4%
Սպիտակուցներ: 5.81 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 5.11 գ
Ջուր: 85.03 գ
Այլ: 3.77 գ
5% 8% 11% 74% 2%
Սպիտակուցներ: 5.06 գ
Ճարպեր: 7.59 գ
Ածխաջրեր: 11.27 գ
Ջուր: 74 գ
Այլ: 2.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2610.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Nori
1
:
2
Gratin
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +8496%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +150.9%
31% 13% 56%
Հագեցած ճարպ: 0.061 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.025 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 4.733 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.149 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.276 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +8496%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +150.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Nori Gratin
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Nori Gratin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.81g 9.47g Gratin
Սպիտակուցներ 5.81g 5.06g Nori
Ճարպեր 0.28g 7.59g Gratin
Ածխաջրեր 5.11g 11.27g Gratin
Կալորիականություն 35kcal 132kcal Gratin
Շաքար 0.49g Gratin
Բջջանյութ(Fiber) 0.3g 1.8g Gratin
Կալցիում 70mg 119mg Gratin
Երկաթ 1.8mg 0.64mg Nori
Մագնեզիում 2mg 20mg Gratin
Ֆոսֆոր 58mg 113mg Gratin
Կալիում 356mg 396mg Gratin
Նատրիում 48mg 433mg Nori
Ցինկ 1.05mg 0.69mg Nori
Պղինձ 0.264mg 0.16mg Nori
Մանգան 0.988mg 0.161mg Nori
Սելեն 0.7µg 2.7µg Gratin
Վիտամին A 5202IU 264IU Nori
Վիտամին A, RAE 260µg 64µg Nori
Վիտամին E 1mg Nori
Վիտամին C 39mg 9.9mg Nori
Վիտամին B1 0.098mg 0.064mg Nori
Վիտամին B2 0.446mg 0.116mg Nori
Վիտամին B3 1.47mg 0.993mg Nori
Վիտամին B5 0.521mg 0.387mg Nori
Վիտամին B6 0.159mg 0.174mg Gratin
Folate, total 146µg 11µg Nori
Վիտամին K 4µg Nori
Տրիպտոֆան 0.043mg 0.07mg Gratin
Տրեոնին 0.232mg 0.192mg Nori
Իզոլեյցին 0.259mg 0.284mg Gratin
Լեյցին 0.501mg 0.443mg Nori
Լիզին 0.222mg 0.381mg Gratin
Մեթիոնին 0.145mg 0.117mg Nori
Ֆենիլալանին 0.273mg 0.254mg Nori
Վալին 0.402mg 0.325mg Nori
Հիստիդին 0.14mg 0.151mg Gratin
Խոլեստերին 0mg 23mg Nori
Հագեցած ճարպ 0.061g 4.733g Nori
20:5 n-3 (EPA) 0.08g Nori
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.025g 2.149g Gratin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.276g Gratin

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Nori Gratin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
67%
Nori
15%
Gratin
Mineral Summary Score
40%
Nori
32%
Gratin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Nori
Nori is lower in Նատրիում (difference - 385mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Nori
Nori is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Nori
Nori is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.672g)
Which food is richer in vitamins?
Nori
Nori is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Gratin
Gratin is lower in Շաքար (difference - 0.49g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Nori - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168458/nutrients
  2. Gratin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170442/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: