Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Port Salut և Bass սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Port Salut vs Bass infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3321.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +409.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +222.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 195% 17% 18% 155% 12% 70% 71% 8% 2% 80%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 41% 37% 109% 29% 12% 14% 14% 3% 256%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3321.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +409.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +222.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Bass
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +548.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +721.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4163.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +311.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +552.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +194%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 66% 5% 15% 0% 4% 56% 2% 13% 13% 14% 188% 9% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 29% 9% 48% 52% 80% 8% 552% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +548.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +721.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4163.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +311.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +552.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +194%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +843.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +61.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.73
24% 28% 45% 2%
Սպիտակուցներ: 23.78 գ
Ճարպեր: 28.2 գ
Ածխաջրեր: 0.57 գ
Ջուր: 45.45 գ
Այլ: 2 գ
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.73 գ
Ճարպեր: 2.99 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.36 գ
Այլ: 0.92 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +843.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +61.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.73

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1003.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +37.9%
62% 35% 3%
Հագեցած ճարպ: 16.691 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.338 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.729 գ
26% 34% 40%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.846 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.005 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1003.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +37.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Port Salut Bass
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Port Salut Bass Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.57g 0g Port Salut
Սպիտակուցներ 23.78g 22.73g Port Salut
Ճարպեր 28.2g 2.99g Port Salut
Ածխաջրեր 0.57g 0g Port Salut
Կալորիականություն 352kcal 124kcal Port Salut
Շաքար 0.57g Bass
Կալցիում 650mg 19mg Port Salut
Երկաթ 0.43mg 1.08mg Bass
Մագնեզիում 24mg 51mg Bass
Ֆոսֆոր 360mg 254mg Port Salut
Կալիում 136mg 328mg Bass
Նատրիում 534mg 88mg Bass
Ցինկ 2.6mg 0.51mg Port Salut
Պղինձ 0.022mg 0.04mg Bass
Մանգան 0.011mg 0.019mg Bass
Սելեն 14.5µg 46.8µg Bass
Վիտամին A 1092IU 104IU Port Salut
Վիտամին A, RAE 315µg 31µg Port Salut
Վիտամին E 0.24mg Port Salut
Վիտամին D 21IU Port Salut
Վիտամին D (D2 + D3) 0.5µg Port Salut
Վիտամին B1 0.014mg 0.115mg Bass
Վիտամին B2 0.24mg 0.037mg Port Salut
Վիտամին B3 0.06mg 2.558mg Bass
Վիտամին B5 0.21mg 0.865mg Bass
Վիտամին B6 0.053mg 0.346mg Bass
Folate, total 18µg 10µg Port Salut
Վիտամին B12 1.5µg 4.41µg Bass
Choline, total 15.4mg Port Salut
Վիտամին K 2.4µg Port Salut
Տրիպտոֆան 0.343mg 0.255mg Port Salut
Տրեոնին 0.876mg 0.997mg Bass
Իզոլեյցին 1.446mg 1.047mg Port Salut
Լեյցին 2.482mg 1.848mg Port Salut
Լիզին 1.987mg 2.088mg Bass
Մեթիոնին 0.734mg 0.673mg Port Salut
Ֆենիլալանին 1.323mg 0.887mg Port Salut
Վալին 1.707mg 1.171mg Port Salut
Հիստիդին 0.686mg 0.669mg Port Salut
Խոլեստերին 123mg 103mg Bass
Հագեցած ճարպ 16.691g 0.65g Bass
22:6 n-3 (DHA) 0g 0.75g Bass
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.217g Bass
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.338g 0.846g Port Salut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.729g 1.005g Bass

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Port Salut Bass
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
30%
Port Salut
60%
Bass
Mineral Summary Score
62%
Port Salut
52%
Bass

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Bass
Bass is lower in Շաքար (difference - 0.57g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bass
Bass is lower in Նատրիում (difference - 446mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bass
Bass is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bass
Bass is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.041g)
Which food is lower in glycemic index?
Bass
Bass is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is cheaper?
Bass
Bass is cheaper (difference - $3.5)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Port Salut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170849/nutrients
  2. Bass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174228/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: