Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +304.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +74.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +304.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +74.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 4.6
հավասար Այլ - 1.16
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 4.6
հավասար Այլ - 1.16

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46.6%
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets Mounds candy bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 54.89g Raisinets
Սպիտակուցներ 4.4g 4.6g Mounds candy bar
Ճարպեր 17g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 71g 58.59g Raisinets
Կալորիականություն 422kcal 486kcal Mounds candy bar
Շաքար 59g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 85mg 21mg Raisinets
Երկաթ 1.2mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 33mg 145mg Raisinets
Ցինկ 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 77IU 0IU Raisinets
Վիտամին E 0.19mg Mounds candy bar
Վիտամին C 1.6mg 0.4mg Raisinets
Վիտամին B1 0.049mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 11mg 2mg Mounds candy bar
Տրանս ճարպ 0.08g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 11g 20.58g Raisinets
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 112mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Raisinets
Raisinets is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.58g)
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 12.81g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: