Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +419.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +341.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +162.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +290.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +290.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +326.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1171.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +419.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +341.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +162.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +290.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +290.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +326.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1171.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +290.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +382.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +166.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +29.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +570%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +290.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +382.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +166.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +29.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +570%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +30430%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1418.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +35.8%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +30430%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1418.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +35.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +40837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +10900%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +40837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +10900%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 10.24g 0g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 0.1g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 515kcal 290kcal Reeses cups
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 47.17g 74.72g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 0g Reeses cups
Կալցիում 78mg 205mg Molasses
Երկաթ 1.21mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 62mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 161mg 31mg Reeses cups
Կալիում 343mg 1464mg Molasses
Նատրիում 357mg 37mg Molasses
Ցինկ 1.28mg 0.29mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.487mg Molasses
Մանգան 0mg 1.53mg Molasses
Սելեն 1.4µg 17.8µg Molasses
Վիտամին A 56IU 0IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg 0µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg 0mg Reeses cups
Վիտամին C 0.3mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0.041mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.002mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg 0.93mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.1mg 0.67mg Molasses
Folate, total 50µg 0µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg 13.3mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 0µg Reeses cups
Խոլեստերին 6mg 0mg Molasses
Հագեցած ճարպ 10.73g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 0.032g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 0.05g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
18%
Molasses
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 27.55g)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Reeses cups
Reeses cups is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 320mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.712g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: