Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Payday սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Payday infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +111.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +264.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 29% 72% 65% 85% 64% 31% 43% 109% 119% 28%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +111.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +264.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Payday
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1546.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +59.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +135%
հավասար Վիտամին B2 - 0.115
հավասար Folate, total - 51
հավասար Choline, total - 35.6
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 50% 0% 0% 21% 27% 135% 32% 55% 39% 3% 20% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1546.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +59.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +135%
հավասար Վիտամին B2 - 0.115
հավասար Folate, total - 51
հավասար Choline, total - 35.6

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +384%
հավասար Ածխաջրեր - 52.88
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
13% 25% 53% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 13.44 գ
Ճարպեր: 25 գ
Ածխաջրեր: 52.88 գ
Ջուր: 6.97 գ
Այլ: 1.71 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +384%
հավասար Ածխաջրեր - 52.88

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -55.2%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 12.467
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
22% 57% 21%
Հագեցած ճարպ: 4.806 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 12.467 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.691 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -55.2%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 12.467

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Payday
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Payday Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 49.08g Reeses cups
Սպիտակուցներ 10.24g 13.44g Payday
Ճարպեր 30.53g 25g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 52.88g Reeses cups
Կալորիականություն 515kcal 490kcal Reeses cups
Օսլա 2.19g Payday
Շաքար 47.17g 40.32g Payday
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 3.8g Payday
Կալցիում 78mg 94mg Payday
Երկաթ 1.21mg 1.92mg Payday
Մագնեզիում 62mg 90mg Payday
Ֆոսֆոր 161mg 197mg Payday
Կալիում 343mg 725mg Payday
Նատրիում 357mg 231mg Payday
Ցինկ 1.28mg 1.57mg Payday
Պղինձ 0.24mg 0.325mg Payday
Մանգան 0mg 0.912mg Payday
Սելեն 1.4µg 5.1µg Payday
Վիտամին A 56IU 1IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg 0µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg 2.47mg Payday
Վիտամին C 0.3mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0.083mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.115mg Payday
Վիտամին B3 4.49mg 7.166mg Payday
Վիտամին B5 0.62mg 0.521mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.235mg Payday
Folate, total 50µg 51µg Payday
Վիտամին B12 0.26µg 0.02µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg 35.6mg Payday
Վիտամին K 2µg 0µg Reeses cups
Տրիպտոֆան 0.133mg Payday
Տրեոնին 0.457mg Payday
Իզոլեյցին 0.486mg Payday
Լեյցին 0.879mg Payday
Լիզին 0.515mg Payday
Մեթիոնին 0.166mg Payday
Ֆենիլալանին 0.687mg Payday
Վալին 0.565mg Payday
Հիստիդին 0.337mg Payday
Խոլեստերին 6mg 0mg Payday
Հագեցած ճարպ 10.73g 4.806g Payday
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.023g Payday
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 12.467g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 4.691g Reeses cups
20:2 n-6 c,c 0g 0.002g Payday

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Payday
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
29%
Payday
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
64%
Payday

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Payday
Payday is lower in Շաքար (difference - 6.85g)
Which food is lower in Նատրիում?
Payday
Payday is lower in Նատրիում (difference - 126mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Payday
Payday is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Payday
Payday is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.924g)
Which food is richer in minerals?
Payday
Payday is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Payday - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170680/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: