Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +772.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +34%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +67.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +56.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +772.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +34%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +67.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +56.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +97%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4307.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1170%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +97%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4307.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1170%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21550%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +38933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +372.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +690%
հավասար Ածխաջրեր - 67.04
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21550%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +38933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +372.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +690%
հավասար Ածխաջրեր - 67.04

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +81172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +25370.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +81172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +25370.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Maple syrup
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 8.66g 0.04g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 0.06g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 474kcal 260kcal Reese's fast break
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 53.08g 60.46g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 0g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 0.96mg 0.11mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg 21mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 130mg 2mg Reese's fast break
Կալիում 284mg 212mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 0.94mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.18mg 0.018mg Reese's fast break
Մանգան 0mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 0µg 0.6µg Maple syrup
Վիտամին A 40IU 0IU Reese's fast break
Վիտամին C 0.4mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg 0.066mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 3.57mg 0.081mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0.036mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg 0.002mg Reese's fast break
Folate, total 39µg 0µg Reese's fast break
Choline, total 1.6mg Maple syrup
Խոլեստերին 4mg 0mg Maple syrup
Հագեցած ճարպ 8.23g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 0.011g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 0.017g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
24%
Maple syrup
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 7.38g)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Reese's fast break
Reese's fast break is cheaper (difference - $4)
Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 318mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.223g)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: