Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +127.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +16%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +326.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +725%
հավասար Ցինկ - 1.1
հավասար Պղինձ - 0.4
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +127.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +16%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +326.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +725%
հավասար Ցինկ - 1.1
հավասար Պղինձ - 0.4

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +421.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +267.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2087.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +149%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +143.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +268.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +421.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +267.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2087.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +149%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +143.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +268.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +170.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +805%
հավասար Ճարպեր - 26.6
հավասար Ածխաջրեր - 58.59
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +170.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +805%
հավասար Ճարպեր - 26.6
հավասար Ածխաջրեր - 58.59

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1043.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1242.9%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1043.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1242.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Mounds candy bar
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 54.89g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 12.46g 4.6g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 59.86g 58.59g Reese's pieces
Կալորիականություն 497kcal 486kcal Reese's pieces
Շաքար 53.25g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 69mg 21mg Reese's pieces
Երկաթ 0.49mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 88mg 55mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 91mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 321mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 145mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.15mg 1.1mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg 0.4mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0.948mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին E 0.99mg 0.19mg Reese's pieces
Վիտամին C 0mg 0.4mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.18mg 0.049mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.058mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 0.277mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.245mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.09mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 6µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg 11.8mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg 1.6µg Reese's pieces
Խոլեստերին 0mg 2mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 20.58g Reese's pieces
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 0.39g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 0.14g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.16g)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 7.06g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 49mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: