Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rockfish և Croaker սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rockfish vs Croaker infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +515.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.1% 14% 24% 106% 41% 12% 12% 14% 1.7% 416%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.6% 32% 30% 93% 30% 45% 14% 22% 10% 212%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +515.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +368.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +48.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +83.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +32.1%
հավասար Վիտամին B6 - 0.26
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.96% 8.8% 138% 0% 6.8% 52% 54% 24% 56% 7.5% 199% 43% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.5% 0% 0% 0% 23% 30% 81% 44% 60% 26% 263% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +368.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +48.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +83.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +32.1%
հավասար Վիտամին B6 - 0.26

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +682.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.6%
22% 75%
Սպիտակուցներ: 22.23 գ
Ճարպեր: 1.62 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.67 գ
Այլ: 1.48 գ
18% 13% 8% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 18.2 գ
Ճարպեր: 12.67 գ
Ածխաջրեր: 7.54 գ
Ջուր: 59.76 գ
Այլ: 1.83 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +682.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1041.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +501.4%
31% 34% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.466 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.485 գ
30% 45% 25%
Հագեցած ճարպ: 3.476 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.32 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.917 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1041.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +501.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rockfish Croaker
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rockfish Croaker Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 7.14g Croaker
Սպիտակուցներ 22.23g 18.2g Rockfish
Ճարպեր 1.62g 12.67g Croaker
Ածխաջրեր 0g 7.54g Croaker
Կալորիականություն 109kcal 221kcal Croaker
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.4g Croaker
Կալցիում 17mg 32mg Croaker
Երկաթ 0.36mg 0.86mg Croaker
Մագնեզիում 33mg 42mg Croaker
Ֆոսֆոր 248mg 217mg Rockfish
Կալիում 467mg 340mg Rockfish
Նատրիում 89mg 348mg Rockfish
Ցինկ 0.43mg 0.52mg Croaker
Պղինձ 0.041mg 0.065mg Croaker
Մանգան 0.013mg 0.08mg Croaker
Սելեն 76.2µg 38.8µg Rockfish
Վիտամին A 16IU 75IU Croaker
Վիտամին A, RAE 5µg 23µg Croaker
Վիտամին E 0.44mg Rockfish
Վիտամին D 183IU Rockfish
Վիտամին D (D2 + D3) 4.6µg Rockfish
Վիտամին B1 0.027mg 0.09mg Croaker
Վիտամին B2 0.226mg 0.13mg Rockfish
Վիտամին B3 2.897mg 4.3mg Croaker
Վիտամին B5 0.404mg 0.74mg Croaker
Վիտամին B6 0.241mg 0.26mg Croaker
Folate, total 10µg 34µg Croaker
Վիտամին B12 1.59µg 2.1µg Croaker
Choline, total 78.7mg Rockfish
Տրիպտոֆան 0.296mg 0.208mg Rockfish
Տրեոնին 1.014mg 0.788mg Rockfish
Իզոլեյցին 1.06mg 0.847mg Rockfish
Լեյցին 1.835mg 1.48mg Rockfish
Լիզին 2.188mg 1.571mg Rockfish
Մեթիոնին 0.707mg 0.525mg Rockfish
Ֆենիլալանին 0.935mg 0.742mg Rockfish
Վալին 1.106mg 0.947mg Rockfish
Հիստիդին 0.502mg 0.525mg Croaker
Խոլեստերին 61mg 84mg Rockfish
Տրանս ճարպ 0.025g Croaker
Հագեցած ճարպ 0.42g 3.476g Rockfish
22:6 n-3 (DHA) 0.238g 0.089g Rockfish
20:5 n-3 (EPA) 0.107g 0.113g Croaker
22:5 n-3 (DPA) 0.027g 0.079g Croaker
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.466g 5.32g Croaker
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.485g 2.917g Croaker
20:2 n-6 c,c 0.005g Rockfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rockfish Croaker
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
45%
Rockfish
41%
Croaker
Mineral Summary Score
64%
Rockfish
50%
Croaker

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rockfish
Rockfish is lower in Նատրիում (difference - 259mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Rockfish
Rockfish is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rockfish
Rockfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.056g)
Which food is lower in Շաքար?
Croaker
Croaker is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is richer in minerals?
Croaker
Croaker is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rockfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175131/nutrients
  2. Croaker - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171957/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: