Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +208.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +208.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3027.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +73.6%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3027.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +73.6%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rolo
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +52%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.4
հավասար Ճարպեր - 21.6
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +52%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.4
հավասար Ճարպեր - 21.6
հավասար Ածխաջրեր - 64.8

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Rolo
0
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +164.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +895.5%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +164.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +895.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Baby ruth
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 62.8g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 5.4g Baby ruth
Ճարպեր 20.93g 21.6g Baby ruth
Ածխաջրեր 67.95g 64.8g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 459kcal Rolo
Շաքար 63.93g 54g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 2g Baby ruth
Կալցիում 145mg 47mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.63mg Baby ruth
Մագնեզիում 0mg 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 71mg 94mg Baby ruth
Կալիում 188mg 249mg Baby ruth
Նատրիում 188mg 230mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 0µg 2.5µg Baby ruth
Վիտամին A 121IU 0IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 0µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0.93mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.12mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 0.04mg 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0mg 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0mg 0.042mg Baby ruth
Folate, total 0µg 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.33µg 0.06µg Rolo
Choline, total 20.1mg 34.9mg Baby ruth
Վիտամին K 3.2µg 2.3µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0g 0.05g Rolo
Հագեցած ճարպ 14.542g 12.1g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 5.557g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 2.638g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
12%
Baby ruth
Mineral Summary Score
13%
Rolo
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 42mg)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 9.93g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.442g)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: