Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +137.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +83.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +137.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +83.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +202.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +8825%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +202.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +8825%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.2%
հավասար Ածխաջրեր - 61.6
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.2%
հավասար Ածխաջրեր - 61.6

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +324.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1534%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +324.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1534%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Reese's fast break
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 58.7g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 8.66g Reese's fast break
Ճարպեր 20.93g 23.42g Reese's fast break
Ածխաջրեր 67.95g 61.6g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 474kcal
Շաքար 63.93g 53.08g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 2.9g Reese's fast break
Կալցիում 145mg 61mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.96mg Reese's fast break
Մագնեզիում 0mg 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 71mg 130mg Reese's fast break
Կալիում 188mg 284mg Reese's fast break
Նատրիում 188mg 330mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.94mg Reese's fast break
Պղինձ 0mg 0.18mg Reese's fast break
Վիտամին A 121IU 40IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0.4mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.13mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.12mg 0.1mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 3.57mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0mg 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0mg 0.07mg Reese's fast break
Folate, total 0µg 39µg Reese's fast break
Վիտամին B12 0.33µg Rolo
Choline, total 20.1mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 4mg Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 14.542g 8.23g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
15%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
13%
Rolo
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 142mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 10.85g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.312g)
Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: