Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +160%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +112.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +520%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +163.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +652.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +160%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +112.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +520%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +163.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +652.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +264.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +286.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3353.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1041.9%
հավասար Վիտամին B2 - 0.11
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +264.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +286.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3353.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1041.9%
հավասար Վիտամին B2 - 0.11

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +227.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +102.5%
հավասար Ճարպեր - 30.53
հավասար Ջուր - 1.44
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +227.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +102.5%
հավասար Ճարպեր - 30.53
հավասար Ջուր - 1.44

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +361.8%
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +361.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Reeses cups
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 51.76g Skor bar
Սպիտակուցներ 3.13g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 30.37g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 63.73g 55.36g Skor bar
Կալորիականություն 541kcal 515kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 30mg 78mg Reeses cups
Երկաթ 0.57mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 10mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 61mg 161mg Reeses cups
Կալիում 153mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 317mg 357mg Skor bar
Ցինկ 0.17mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.04mg 0.24mg Reeses cups
Սելեն 0µg 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 204IU 56IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 17µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg 0.15mg Skor bar
Վիտամին D 3IU 0IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg 0µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0.3mg Skor bar
Վիտամին B1 0.02mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.1mg 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 0.13mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.04mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.022mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 2µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.21µg 0.26µg Reeses cups
Choline, total 3.1mg 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 8.6µg 2µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 6mg Reeses cups
Հագեցած ճարպ 18.78g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Skor bar
Skor bar is lower in Նատրիում (difference - 40mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 12.72g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 47mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.05g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: