Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +380%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +113.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +452.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +350%
հավասար Նատրիում - 330
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +380%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +113.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +452.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +350%
հավասար Նատրիում - 330

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +410%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2646.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1850%
հավասար Վիտամին B2 - 0.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +410%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2646.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1850%
հավասար Վիտամին B2 - 0.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +29.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +176.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +85%
հավասար Ածխաջրեր - 61.6
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +29.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +176.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +85%
հավասար Ածխաջրեր - 61.6

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +263.6%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 8.94
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +263.6%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 8.94

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Reese's fast break
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 58.7g Skor bar
Սպիտակուցներ 3.13g 8.66g Reese's fast break
Ճարպեր 30.37g 23.42g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 61.6g Skor bar
Կալորիականություն 541kcal 474kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 53.08g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 2.9g Reese's fast break
Կալցիում 30mg 61mg Reese's fast break
Երկաթ 0.57mg 0.96mg Reese's fast break
Մագնեզիում 10mg 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 61mg 130mg Reese's fast break
Կալիում 153mg 284mg Reese's fast break
Նատրիում 317mg 330mg Skor bar
Ցինկ 0.17mg 0.94mg Reese's fast break
Պղինձ 0.04mg 0.18mg Reese's fast break
Վիտամին A 204IU 40IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0.4mg Skor bar
Վիտամին B1 0.02mg 0.13mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.1mg
Վիտամին B3 0.13mg 3.57mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.04mg 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.022mg 0.07mg Reese's fast break
Folate, total 2µg 39µg Reese's fast break
Վիտամին B12 0.21µg Skor bar
Choline, total 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 4mg Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 18.78g 8.23g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 8.94g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
15%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Skor bar
Skor bar is lower in Նատրիում (difference - 13mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 6.81g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 49mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.55g)
Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: