Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +130%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +780%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +239.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +576.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +925%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +130%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +780%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +239.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +576.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +925%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4561.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2650%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +825.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4561.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2650%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +825.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +57%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +298.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +59.2%
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +57%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +298.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +59.2%
հավասար Ածխաջրեր - 59.86

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +117.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +57.9%
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +117.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +57.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Reese's pieces
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 56.86g Skor bar
Սպիտակուցներ 3.13g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 30.37g 24.77g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 59.86g Skor bar
Կալորիականություն 541kcal 497kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 53.25g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 3g Reese's pieces
Կալցիում 30mg 69mg Reese's pieces
Երկաթ 0.57mg 0.49mg Skor bar
Մագնեզիում 10mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 61mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 153mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 317mg 194mg Reese's pieces
Ցինկ 0.17mg 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.04mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0µg 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին A 204IU 0IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 0µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին D 3IU 0IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg 0µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0mg Skor bar
Վիտամին B1 0.02mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.1mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 0.13mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.04mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.022mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 2µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.21µg 0.11µg Skor bar
Choline, total 3.1mg 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 8.6µg 5.9µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 0mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 18.78g 16.42g Reese's pieces
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 4.46g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 6.64g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 123mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.36g)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: