Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sturgeon և Butterfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sturgeon vs Butterfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +40.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +64.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +188.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 34% 33% 117% 33% 9% 15% 18% 4% 89%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 24% 23% 132% 43% 15% 27% 24% 3% 256%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +40.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +64.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +188.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +702.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +82.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +113.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +50.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Folate, total - 17
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 53% 13% 387% 0% 20% 21% 190% 53% 54% 13% 313% 39% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 37% 45% 109% 52% 80% 13% 229% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +702.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +82.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +113.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +50.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Folate, total - 17

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +464.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +98.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.15
հավասար Ջուր - 66.83
21% 5% 70% 4%
Սպիտակուցներ: 20.7 գ
Ճարպեր: 5.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.94 գ
Այլ: 4.18 գ
22% 10% 67%
Սպիտակուցներ: 22.15 գ
Ճարպեր: 10.28 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 66.83 գ
Այլ: 0.74 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +464.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +98.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.15
հավասար Ջուր - 66.83

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sturgeon Butterfish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sturgeon Butterfish Opinion
Սպիտակուցներ 20.7g 22.15g Butterfish
Ճարպեր 5.18g 10.28g Butterfish
Կալորիականություն 135kcal 187kcal Butterfish
Կալցիում 17mg 28mg Butterfish
Երկաթ 0.9mg 0.64mg Sturgeon
Մագնեզիում 45mg 32mg Sturgeon
Ֆոսֆոր 271mg 308mg Butterfish
Կալիում 364mg 481mg Butterfish
Նատրիում 69mg 114mg Sturgeon
Ցինկ 0.54mg 0.99mg Butterfish
Պղինձ 0.053mg 0.069mg Butterfish
Մանգան 0.03mg 0.019mg Sturgeon
Սելեն 16.2µg 46.8µg Butterfish
Վիտամին A 875IU 109IU Sturgeon
Վիտամին A, RAE 263µg 33µg Sturgeon
Վիտամին E 0.63mg Sturgeon
Վիտամին D 515IU Sturgeon
Վիտամին D (D2 + D3) 12.9µg Sturgeon
Վիտամին B1 0.08mg 0.146mg Butterfish
Վիտամին B2 0.09mg 0.192mg Butterfish
Վիտամին B3 10.1mg 5.769mg Sturgeon
Վիտամին B5 0.87mg 0.865mg Sturgeon
Վիտամին B6 0.23mg 0.346mg Butterfish
Folate, total 17µg 17µg
Վիտամին B12 2.5µg 1.83µg Sturgeon
Choline, total 70mg Sturgeon
Վիտամին K 0.1µg Sturgeon
Տրիպտոֆան 0.232mg 0.248mg Butterfish
Տրեոնին 0.907mg 0.971mg Butterfish
Իզոլեյցին 0.954mg 1.021mg Butterfish
Լեյցին 1.682mg 1.801mg Butterfish
Լիզին 1.901mg 2.035mg Butterfish
Մեթիոնին 0.613mg 0.656mg Butterfish
Ֆենիլալանին 0.808mg 0.865mg Butterfish
Վալին 1.066mg 1.141mg Butterfish
Հիստիդին 0.609mg 0.652mg Butterfish
Խոլեստերին 77mg 83mg Sturgeon
Հագեցած ճարպ 1.173g Butterfish
22:6 n-3 (DHA) 0.119g Sturgeon
20:5 n-3 (EPA) 0.249g Sturgeon
22:5 n-3 (DPA) 0.058g Sturgeon
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.486g Sturgeon
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.885g Sturgeon

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sturgeon Butterfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
89%
Sturgeon
44%
Butterfish
Mineral Summary Score
35%
Sturgeon
55%
Butterfish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sturgeon
Sturgeon is lower in Նատրիում (difference - 45mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sturgeon
Sturgeon is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in vitamins?
Sturgeon
Sturgeon is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Butterfish
Butterfish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfish
Butterfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.173g)
Which food is richer in minerals?
Butterfish
Butterfish is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sturgeon - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175148/nutrients
  2. Butterfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174231/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: