Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sturgeon և Flatfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sturgeon vs Flatfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +291.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +104.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +130.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +101.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.1% 34% 32% 116% 32% 9% 15% 18% 3.9% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.5% 8.6% 16% 132% 17% 47% 11% 7.7% 2.2% 178%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +291.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +104.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +130.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +101.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2264.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +268.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +207.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +690.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +283.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +14.1%
հավասար Վիտամին K - 0.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 53% 13% 387% 0% 20% 21% 189% 52% 53% 13% 313% 38% 0.25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2.2% 15% 105% 0% 6.5% 5.8% 24% 14% 27% 4.5% 164% 44% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2264.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +268.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +207.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +690.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +283.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +14.1%
հավասար Վիտամին K - 0.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +226.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16%
21% 5% 70% 4%
Սպիտակուցներ: 20.7 գ
Ճարպեր: 5.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.94 գ
Այլ: 4.18 գ
15% 2% 81%
Սպիտակուցներ: 15.24 գ
Ճարպեր: 2.37 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 81.11 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +226.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +278.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +92.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.8%
26% 55% 19%
Հագեցած ճարպ: 1.173 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.486 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.885 գ
33% 40% 28%
Հագեցած ճարպ: 0.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.657 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.459 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +278.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +92.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sturgeon Flatfish
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sturgeon Flatfish Opinion
Սպիտակուցներ 20.7g 15.24g Sturgeon
Ճարպեր 5.18g 2.37g Sturgeon
Կալորիականություն 135kcal 86kcal Sturgeon
Կալցիում 17mg 25mg Flatfish
Երկաթ 0.9mg 0.23mg Sturgeon
Մագնեզիում 45mg 22mg Sturgeon
Ֆոսֆոր 271mg 309mg Flatfish
Կալիում 364mg 197mg Sturgeon
Նատրիում 69mg 363mg Sturgeon
Ցինկ 0.54mg 0.39mg Sturgeon
Պղինձ 0.053mg 0.023mg Sturgeon
Մանգան 0.03mg 0.017mg Sturgeon
Սելեն 16.2µg 32.6µg Flatfish
Վիտամին A 875IU 37IU Sturgeon
Վիտամին A, RAE 263µg 12µg Sturgeon
Վիտամին E 0.63mg 0.77mg Flatfish
Վիտամին D 515IU 139IU Sturgeon
Վիտամին D (D2 + D3) 12.9µg 3.5µg Sturgeon
Վիտամին B1 0.08mg 0.026mg Sturgeon
Վիտամին B2 0.09mg 0.025mg Sturgeon
Վիտամին B3 10.1mg 1.278mg Sturgeon
Վիտամին B5 0.87mg 0.227mg Sturgeon
Վիտամին B6 0.23mg 0.115mg Sturgeon
Folate, total 17µg 6µg Sturgeon
Վիտամին B12 2.5µg 1.31µg Sturgeon
Choline, total 70mg 79.9mg Flatfish
Վիտամին K 0.1µg 0.1µg
Տրիպտոֆան 0.232mg 0.197mg Sturgeon
Տրեոնին 0.907mg 0.719mg Sturgeon
Իզոլեյցին 0.954mg 0.754mg Sturgeon
Լեյցին 1.682mg 1.335mg Sturgeon
Լիզին 1.901mg 1.561mg Sturgeon
Մեթիոնին 0.613mg 0.56mg Sturgeon
Ֆենիլալանին 0.808mg 0.624mg Sturgeon
Վալին 1.066mg 0.8mg Sturgeon
Հիստիդին 0.609mg 0.374mg Sturgeon
Խոլեստերին 77mg 56mg Flatfish
Տրանս ճարպ 0.014g Sturgeon
Հագեցած ճարպ 1.173g 0.542g Flatfish
22:6 n-3 (DHA) 0.119g 0.132g Flatfish
20:5 n-3 (EPA) 0.249g 0.168g Sturgeon
22:5 n-3 (DPA) 0.058g 0.034g Sturgeon
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.486g 0.657g Sturgeon
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.885g 0.459g Sturgeon
20:2 n-6 c,c 0.006g Flatfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sturgeon Flatfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
89%
Sturgeon
32%
Flatfish
Mineral Summary Score
35%
Sturgeon
43%
Flatfish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sturgeon
Sturgeon is lower in Նատրիում (difference - 294mg)
Which food is richer in vitamins?
Sturgeon
Sturgeon is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flatfish
Flatfish is lower in Խոլեստերին (difference - 21mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flatfish
Flatfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.631g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sturgeon - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175148/nutrients
  2. Flatfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174197/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: