Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +163.4%
հավասար Կալցիում - 102
հավասար Երկաթ - 0.06
հավասար Մագնեզիում - 12
հավասար Կալիում - 131
հավասար Ցինկ - 0.33
հավասար Սելեն - 2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +163.4%
հավասար Կալցիում - 102
հավասար Երկաթ - 0.06
հավասար Մագնեզիում - 12
հավասար Կալիում - 131
հավասար Ցինկ - 0.33
հավասար Սելեն - 2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +20%
հավասար Վիտամին A - 170
հավասար Վիտամին B1 - 0.033
հավասար Վիտամին B2 - 0.137
հավասար Վիտամին B3 - 0.072
հավասար Վիտամին B5 - 0.267
հավասար Վիտամին B6 - 0.036
հավասար Folate, total - 4
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +20%
հավասար Վիտամին A - 170
հավասար Վիտամին B1 - 0.033
հավասար Վիտամին B2 - 0.137
հավասար Վիտամին B3 - 0.072
հավասար Վիտամին B5 - 0.267
հավասար Վիտամին B6 - 0.036
հավասար Folate, total - 4

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +45.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.76
հավասար Ճարպեր - 1.7
հավասար Ածխաջրեր - 19.74
հավասար Ջուր - 74.52
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +45.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.76
հավասար Ճարպեր - 1.7
հավասար Ածխաջրեր - 19.74
հավասար Ջուր - 74.52

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +93.4%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.971
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.46
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +93.4%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.971
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.46

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Banana pudding
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 19.74g Banana pudding
Սպիտակուցներ 2.88g 2.76g Tapioca
Ճարպեր 1.67g 1.7g Banana pudding
Ածխաջրեր 19.56g 19.74g Banana pudding
Կալորիականություն 105kcal 105kcal
Կալցիում 105mg 102mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 0.06mg
Մագնեզիում 12mg 12mg
Ֆոսֆոր 82mg 216mg Banana pudding
Կալիում 133mg 131mg Tapioca
Նատրիում 121mg 296mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg 0.33mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg 0.01mg Tapioca
Մանգան 0.007mg 0.003mg Tapioca
Սելեն 2µg 2µg
Վիտամին A 160IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 47µg 46µg Tapioca
Վիտամին D 34IU 33IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0.8µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0.8mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.03mg 0.033mg Banana pudding
Վիտամին B2 0.143mg 0.137mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 0.072mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg 0.267mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg 0.036mg Banana pudding
Folate, total 4µg 4µg
Վիտամին B12 0.25µg 0.3µg Banana pudding
Տրիպտոֆան 0.041mg 0.039mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg 0.125mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg 0.167mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg 0.271mg Tapioca
Լիզին 0.228mg 0.219mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg 0.07mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg 0.134mg Tapioca
Վալին 0.192mg 0.185mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg 0.075mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 6mg
Հագեցած ճարպ 0.991g 0.971g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 0.46g Banana pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 0.118g Banana pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
11%
Banana pudding
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 175mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.02g)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (6 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: