Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Payday սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Payday infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +140%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +245.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +525%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +292.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1840.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +131.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 29% 72% 65% 85% 64% 31% 43% 109% 119% 28%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +140%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +245.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +525%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +292.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1840.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +131.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
11
Payday
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +280%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +48.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3312.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +79.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2250%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 50% 0% 0% 21% 27% 135% 32% 55% 39% 3% 20% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +280%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +48.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3312.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +79.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2250%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +65.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +745.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +655.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +151.5%
հավասար Ջուր - 6.97
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
13% 25% 53% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 13.44 գ
Ճարպեր: 25 գ
Ածխաջրեր: 52.88 գ
Ջուր: 6.97 գ
Այլ: 1.71 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +65.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +745.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +655.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +151.5%
հավասար Ջուր - 6.97

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -79.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +546.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1663.5%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
22% 57% 21%
Հագեցած ճարպ: 4.806 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 12.467 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.691 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -79.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +546.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1663.5%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +598.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
21% 55% 11% 3% 9%
Օսլա: 15.3 գ
Սախարոզ: 39.35 գ
Գլյուկոզա: 7.85 գ
Ֆրուկտոզա: 0.4 գ
Լակտոզա: 2.18 գ
Մալթոզ: 6.54 գ
Գալակտոզա: 0 գ
100%
Օսլա: 2.19 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +598.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Payday
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Payday Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 49.08g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 13.44g Payday
Ճարպեր 3.31g 25g Payday
Ածխաջրեր 87.73g 52.88g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 490kcal Payday
Օսլա 15.3g 2.19g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 40.32g Payday
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 3.8g Payday
Կալցիում 36mg 94mg Payday
Երկաթ 0.8mg 1.92mg Payday
Մագնեզիում 22mg 90mg Payday
Ֆոսֆոր 57mg 197mg Payday
Կալիում 116mg 725mg Payday
Նատրիում 44mg 231mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 1.57mg Payday
Պղինձ 0.13mg 0.325mg Payday
Մանգան 0.047mg 0.912mg Payday
Սելեն 2.2µg 5.1µg Payday
Վիտամին A 0IU 1IU Payday
Վիտամին E 0.65mg 2.47mg Payday
Վիտամին B1 0.056mg 0.083mg Payday
Վիտամին B2 0.07mg 0.115mg Payday
Վիտամին B3 0.21mg 7.166mg Payday
Վիտամին B5 0.29mg 0.521mg Payday
Վիտամին B6 0.01mg 0.235mg Payday
Folate, total 9µg 51µg Payday
Վիտամին B12 0µg 0.02µg Payday
Choline, total 35.6mg Payday
Վիտամին K 9.6µg 0µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg 0.133mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg 0.457mg Payday
Իզոլեյցին 0.06mg 0.486mg Payday
Լեյցին 0.11mg 0.879mg Payday
Լիզին 0.09mg 0.515mg Payday
Մեթիոնին 0.01mg 0.166mg Payday
Ֆենիլալանին 0.05mg 0.687mg Payday
Վալին 0.08mg 0.565mg Payday
Հիստիդին 0.03mg 0.337mg Payday
Խոլեստերին 2mg 0mg Payday
Հագեցած ճարպ 0.967g 4.806g Tootsie roll
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.023g Payday
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 12.467g Payday
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 4.691g Payday
20:2 n-6 c,c 0g 0.002g Payday
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Payday
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
29%
Payday
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
64%
Payday

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 187mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.839g)
Which food is lower in Շաքար?
Payday
Payday is lower in Շաքար (difference - 16g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Payday
Payday is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Payday
Payday is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Payday
Payday is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Payday - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170680/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: