Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whiting և Whitefish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whiting vs Whitefish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +51.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +139.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +130%
հավասար Կալիում - 406
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 16% 19% 122% 38% 17% 14% 13% 17% 224%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.9% 18% 30% 148% 36% 8.5% 35% 31% 11% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +51.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +139.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +130%
հավասար Կալիում - 406

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +170.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +151.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +156.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +130.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +246%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +92.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +13.3%
հավասար Վիտամին A - 131
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7.7% 7.6% 54% 0% 17% 14% 31% 15% 42% 11% 325% 45% 0.25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7.9% 0% 0% 0% 43% 36% 72% 52% 80% 13% 120% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +170.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +151.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +156.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +130.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +246%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +92.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +13.3%
հավասար Վիտամին A - 131

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2341.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.47
23% 2% 75%
Սպիտակուցներ: 23.48 գ
Ճարպեր: 1.69 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.71 գ
Այլ: 0.12 գ
24% 8% 65% 3%
Սպիտակուցներ: 24.47 գ
Ճարպեր: 7.51 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 65.09 գ
Այլ: 2.93 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2341.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.47

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +475.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +369.3%
28% 31% 41%
Հագեցած ճարպ: 0.4 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.445 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.587 գ
18% 40% 43%
Հագեցած ճարպ: 1.162 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.559 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.755 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +475.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +369.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whiting Whitefish
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whiting Whitefish Opinion
Սպիտակուցներ 23.48g 24.47g Whitefish
Ճարպեր 1.69g 7.51g Whitefish
Կալորիականություն 116kcal 172kcal Whitefish
Կալցիում 62mg 33mg Whiting
Երկաթ 0.42mg 0.47mg Whitefish
Մագնեզիում 27mg 42mg Whitefish
Ֆոսֆոր 285mg 346mg Whitefish
Կալիում 434mg 406mg Whiting
Նատրիում 132mg 65mg Whitefish
Ցինկ 0.53mg 1.27mg Whitefish
Պղինձ 0.04mg 0.092mg Whitefish
Մանգան 0.13mg 0.086mg Whiting
Սելեն 41.1µg 16.2µg Whiting
Վիտամին A 128IU 131IU Whitefish
Վիտամին A, RAE 38µg 39µg Whitefish
Վիտամին E 0.38mg Whiting
Վիտամին D 73IU Whiting
Վիտամին D (D2 + D3) 1.8µg Whiting
Վիտամին B1 0.068mg 0.171mg Whitefish
Վիտամին B2 0.06mg 0.154mg Whitefish
Վիտամին B3 1.67mg 3.846mg Whitefish
Վիտամին B5 0.25mg 0.865mg Whitefish
Վիտամին B6 0.18mg 0.346mg Whitefish
Folate, total 15µg 17µg Whitefish
Վիտամին B12 2.6µg 0.96µg Whiting
Choline, total 83.3mg Whiting
Վիտամին K 0.1µg Whiting
Տրիպտոֆան 0.263mg 0.274mg Whitefish
Տրեոնին 1.029mg 1.073mg Whitefish
Իզոլեյցին 1.082mg 1.128mg Whitefish
Լեյցին 1.908mg 1.989mg Whitefish
Լիզին 2.156mg 2.248mg Whitefish
Մեթիոնին 0.695mg 0.724mg Whitefish
Ֆենիլալանին 0.917mg 0.955mg Whitefish
Վալին 1.21mg 1.261mg Whitefish
Հիստիդին 0.691mg 0.721mg Whitefish
Խոլեստերին 84mg 77mg Whitefish
Հագեցած ճարպ 0.4g 1.162g Whiting
22:6 n-3 (DHA) 0.235g 1.206g Whitefish
20:5 n-3 (EPA) 0.283g 0.406g Whitefish
22:5 n-3 (DPA) 0.017g 0.209g Whitefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g 2.559g Whitefish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.587g 2.755g Whitefish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whiting Whitefish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
44%
Whiting
33%
Whitefish
Mineral Summary Score
50%
Whiting
41%
Whitefish

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whiting
Whiting is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.762g)
Which food is lower in Շաքար?
Whitefish
Whitefish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Whitefish
Whitefish is lower in Նատրիում (difference - 67mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Whitefish
Whitefish is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whiting - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175161/nutrients
  2. Whitefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174246/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: