Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +97.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +220.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +577.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +26.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +97.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +220.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +577.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +26.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
12
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +726.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +206.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +206.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +61%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +381.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +726.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +206.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +206.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +61%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +381.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +487.7%
հավասար Ածխաջրեր - 58.59
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +487.7%
հավասար Ածխաջրեր - 58.59

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +110.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.1%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +110.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Mounds candy bar
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 54.89g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 8.15g 4.6g Carob
Ճարպեր 31.36g 26.6g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 58.59g Mounds candy bar
Կալորիականություն 540kcal 486kcal Carob
Շաքար 34.11g 46.19g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3.7g Carob
Կալցիում 303mg 21mg Carob
Երկաթ 1.29mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 36mg 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 126mg 91mg Carob
Կալիում 633mg 321mg Carob
Նատրիում 107mg 145mg Carob
Ցինկ 3.53mg 1.1mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.14mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 5.2µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 10IU 0IU Carob
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Carob
Վիտամին E 1.57mg 0.19mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0.4mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.049mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.058mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.277mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0.245mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.09mg Carob
Folate, total 21µg 6µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0µg Carob
Choline, total 19mg 11.8mg Carob
Վիտամին K 7.7µg 1.6µg Carob
Խոլեստերին 1mg 2mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 20.58g Mounds candy bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 0.39g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 0.14g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
49%
Carob
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.438g)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 12.08g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 38mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: