Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
10
:
0
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +109%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +236.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +109%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +236.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
8
:
3
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +140.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1110%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +17.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +140.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1110%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +17.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Carob
3
:
2
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +49.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +198.7%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +49.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +198.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Carob
1
:
2
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +11.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +335.6%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +11.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +335.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Rolo
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 67.05g Rolo
Սպիտակուցներ 8.15g 5.08g Carob
Ճարպեր 31.36g 20.93g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 67.95g Rolo
Կալորիականություն 540kcal 474kcal Carob
Շաքար 34.11g 63.93g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 0.9g Carob
Կալցիում 303mg 145mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.42mg Carob
Մագնեզիում 36mg 0mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 71mg Carob
Կալիում 633mg 188mg Carob
Նատրիում 107mg 188mg Carob
Ցինկ 3.53mg 0mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0mg Carob
Մանգան 0.14mg 0mg Carob
Սելեն 5.2µg 0µg Carob
Վիտամին A 10IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 1µg 34µg Rolo
Վիտամին E 1.57mg 1.1mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.1mg 0.02mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.12mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.04mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0mg Carob
Folate, total 21µg 0µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0.33µg Rolo
Վիտամին K 7.7µg 3.2µg Carob
Խոլեստերին 1mg 12mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 14.542g Rolo
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 0.265g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Carob
10%
Rolo
Mineral Summary Score
49%
Carob
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rolo
Rolo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.476g)
Which food is lower in glycemic index?
Rolo
Rolo is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 29.82g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 81mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: