Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Tapioca սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Tapioca infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +188.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +375.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +908.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1425%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +160%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +188.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +375.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +908.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1425%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +160%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1286.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +170.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +293.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +12%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1286.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +170.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +293.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +12%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Carob
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +183%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1777.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +187.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +202.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4770.8%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +183%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1777.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +187.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +202.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4770.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Carob
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +383.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.452
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +383.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.452

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Tapioca
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Tapioca Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 19.56g Carob
Սպիտակուցներ 8.15g 2.88g Carob
Ճարպեր 31.36g 1.67g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 19.56g Carob
Կալորիականություն 540kcal 105kcal Carob
Շաքար 34.11g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 0g Carob
Կալցիում 303mg 105mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.06mg Carob
Մագնեզիում 36mg 12mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 82mg Carob
Կալիում 633mg 133mg Carob
Նատրիում 107mg 121mg Carob
Ցինկ 3.53mg 0.35mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.012mg Carob
Մանգան 0.14mg 0.007mg Carob
Սելեն 5.2µg 2µg Carob
Վիտամին A 10IU 160IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 1µg 47µg Tapioca
Վիտամին E 1.57mg Carob
Վիտամին D 0IU 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0.5mg 0.7mg Tapioca
Վիտամին B1 0.1mg 0.03mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.143mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.075mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0.277mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.033mg Carob
Folate, total 21µg 4µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0.25µg Carob
Choline, total 19mg Carob
Վիտամին K 7.7µg Carob
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 1mg 6mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 0.991g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 0.452g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 0.061g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Tapioca
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
11%
Tapioca
Mineral Summary Score
49%
Carob
13%
Tapioca

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 34.11g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 28.027g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 14mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in glycemic index?
Carob
Carob is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: