Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Eel և Drum fish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Eel vs Drum fish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Eel
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +144.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +79.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +924.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2142.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +95.2%
հավասար Կալիում - 353
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.8% 24% 19% 119% 31% 8.5% 57% 9.7% 5.2% 45%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 43% 27% 99% 31% 13% 23% 99% 117% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +144.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +79.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +924.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2142.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +95.2%
հավասար Կալիում - 353

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Eel
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1832.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +25.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +305.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +208.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +349.4%
հավասար Folate, total - 17
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 227% 0% 0% 6% 46% 12% 84% 17% 18% 13% 361% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 12% 0% 0% 3.3% 20% 48% 54% 52% 80% 13% 289% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1832.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +25.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +305.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +208.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +349.4%
հավասար Folate, total - 17

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Eel
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +136.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +736%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +19.6%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.49
24% 15% 59% 2%
Սպիտակուցներ: 23.65 գ
Ճարպեր: 14.95 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 59.31 գ
Այլ: 2.09 գ
22% 6% 71%
Սպիտակուցներ: 22.49 գ
Ճարպեր: 6.32 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.94 գ
Այլ: 0.25 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +136.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +736%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +19.6%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.49

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Eel
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +228.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +21.8%
22% 69% 9%
Հագեցած ճարպ: 3.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.218 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.214 գ
25% 49% 26%
Հագեցած ճարպ: 1.434 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.807 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.479 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +228.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +21.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Eel Drum fish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Eel Drum fish Opinion
Սպիտակուցներ 23.65g 22.49g Eel
Ճարպեր 14.95g 6.32g Eel
Կալորիականություն 236kcal 153kcal Eel
Կալցիում 26mg 77mg Drum fish
Երկաթ 0.64mg 1.15mg Drum fish
Մագնեզիում 26mg 38mg Drum fish
Ֆոսֆոր 277mg 231mg Eel
Կալիում 349mg 353mg Drum fish
Նատրիում 65mg 96mg Eel
Ցինկ 2.08mg 0.85mg Eel
Պղինձ 0.029mg 0.297mg Drum fish
Մանգան 0.04mg 0.897mg Drum fish
Սելեն 8.3µg 16.2µg Drum fish
Վիտամին A 3787IU 196IU Eel
Վիտամին A, RAE 1137µg 59µg Eel
Վիտամին C 1.8mg 1mg Eel
Վիտամին B1 0.183mg 0.081mg Eel
Վիտամին B2 0.051mg 0.207mg Drum fish
Վիտամին B3 4.487mg 2.862mg Eel
Վիտամին B5 0.28mg 0.865mg Drum fish
Վիտամին B6 0.077mg 0.346mg Drum fish
Folate, total 17µg 17µg
Վիտամին B12 2.89µg 2.31µg Eel
Տրիպտոֆան 0.265mg 0.252mg Eel
Տրեոնին 1.037mg 0.986mg Eel
Իզոլեյցին 1.09mg 1.036mg Eel
Լեյցին 1.922mg 1.828mg Eel
Լիզին 2.171mg 2.065mg Eel
Մեթիոնին 0.7mg 0.666mg Eel
Ֆենիլալանին 0.923mg 0.878mg Eel
Վալին 1.218mg 1.159mg Eel
Հիստիդին 0.696mg 0.662mg Eel
Խոլեստերին 161mg 82mg Drum fish
Հագեցած ճարպ 3.023g 1.434g Drum fish
22:6 n-3 (DHA) 0.081g 0.368g Drum fish
20:5 n-3 (EPA) 0.108g 0.295g Drum fish
22:5 n-3 (DPA) 0.095g 0.185g Drum fish
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.218g 2.807g Eel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.214g 1.479g Drum fish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Eel Drum fish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
60%
Eel
44%
Drum fish
Mineral Summary Score
33%
Eel
56%
Drum fish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Eel
Eel is lower in Նատրիում (difference - 31mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Drum fish
Drum fish is lower in Խոլեստերին (difference - 79mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drum fish
Drum fish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.589g)
Which food is richer in minerals?
Drum fish
Drum fish is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Eel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174194/nutrients
  2. Drum fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171993/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: