Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Eel և Flatfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Eel vs Flatfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Eel
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +77.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +292.8%
հավասար Կալցիում - 25
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.8% 24% 19% 119% 31% 8.5% 57% 9.7% 5.2% 45%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.5% 8.6% 16% 132% 17% 47% 11% 7.7% 2.2% 178%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +77.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +292.8%
հավասար Կալցիում - 25

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Eel
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10135.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +603.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +104%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +251.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +120.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +49.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 227% 0% 0% 6% 46% 12% 84% 17% 18% 13% 361% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2.2% 15% 105% 0% 6.5% 5.8% 24% 14% 27% 4.5% 164% 44% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10135.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +603.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +104%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +251.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +120.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +49.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Eel
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +55.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +530.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +36.8%
24% 15% 59% 2%
Սպիտակուցներ: 23.65 գ
Ճարպեր: 14.95 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 59.31 գ
Այլ: 2.09 գ
15% 2% 81%
Սպիտակուցներ: 15.24 գ
Ճարպեր: 2.37 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 81.11 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +55.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +530.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +36.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Eel
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1303%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +164.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.1%
22% 69% 9%
Հագեցած ճարպ: 3.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.218 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.214 գ
33% 40% 28%
Հագեցած ճարպ: 0.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.657 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.459 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1303%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +164.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Eel Flatfish
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Eel Flatfish Opinion
Սպիտակուցներ 23.65g 15.24g Eel
Ճարպեր 14.95g 2.37g Eel
Կալորիականություն 236kcal 86kcal Eel
Կալցիում 26mg 25mg Eel
Երկաթ 0.64mg 0.23mg Eel
Մագնեզիում 26mg 22mg Eel
Ֆոսֆոր 277mg 309mg Flatfish
Կալիում 349mg 197mg Eel
Նատրիում 65mg 363mg Eel
Ցինկ 2.08mg 0.39mg Eel
Պղինձ 0.029mg 0.023mg Eel
Մանգան 0.04mg 0.017mg Eel
Սելեն 8.3µg 32.6µg Flatfish
Վիտամին A 3787IU 37IU Eel
Վիտամին A, RAE 1137µg 12µg Eel
Վիտամին E 0.77mg Flatfish
Վիտամին D 139IU Flatfish
Վիտամին D (D2 + D3) 3.5µg Flatfish
Վիտամին C 1.8mg 0mg Eel
Վիտամին B1 0.183mg 0.026mg Eel
Վիտամին B2 0.051mg 0.025mg Eel
Վիտամին B3 4.487mg 1.278mg Eel
Վիտամին B5 0.28mg 0.227mg Eel
Վիտամին B6 0.077mg 0.115mg Flatfish
Folate, total 17µg 6µg Eel
Վիտամին B12 2.89µg 1.31µg Eel
Choline, total 79.9mg Flatfish
Վիտամին K 0.1µg Flatfish
Տրիպտոֆան 0.265mg 0.197mg Eel
Տրեոնին 1.037mg 0.719mg Eel
Իզոլեյցին 1.09mg 0.754mg Eel
Լեյցին 1.922mg 1.335mg Eel
Լիզին 2.171mg 1.561mg Eel
Մեթիոնին 0.7mg 0.56mg Eel
Ֆենիլալանին 0.923mg 0.624mg Eel
Վալին 1.218mg 0.8mg Eel
Հիստիդին 0.696mg 0.374mg Eel
Խոլեստերին 161mg 56mg Flatfish
Տրանս ճարպ 0.014g Eel
Հագեցած ճարպ 3.023g 0.542g Flatfish
22:6 n-3 (DHA) 0.081g 0.132g Flatfish
20:5 n-3 (EPA) 0.108g 0.168g Flatfish
22:5 n-3 (DPA) 0.095g 0.034g Eel
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.218g 0.657g Eel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.214g 0.459g Eel
20:2 n-6 c,c 0.006g Flatfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Eel Flatfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
60%
Eel
32%
Flatfish
Mineral Summary Score
33%
Eel
43%
Flatfish

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Flatfish
Flatfish is lower in Խոլեստերին (difference - 105mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flatfish
Flatfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.481g)
Which food is lower in Շաքար?
Eel
Eel is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Eel
Eel is lower in Նատրիում (difference - 298mg)
Which food is richer in minerals?
Eel
Eel is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Eel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174194/nutrients
  2. Flatfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174197/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: