Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flatfish և Milkfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flatfish vs Milkfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +48.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +101.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +160%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +89.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +169.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +91.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +52.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 9% 16% 133% 18% 48% 11% 8% 3% 178%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 16% 28% 90% 33% 12% 29% 15% 4% 89%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +48.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +101.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +160%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +89.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +169.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +91.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +52.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +194.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +176%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +546%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +281.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +324.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +149.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 16% 105% 0% 7% 6% 24% 14% 27% 5% 164% 44% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 4% 16% 155% 52% 113% 14% 409% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +194.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +176%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +546%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +281.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +324.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +149.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +264.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +89.1%
15% 2% 81%
Սպիտակուցներ: 15.24 գ
Ճարպեր: 2.37 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 81.11 գ
Այլ: 1.28 գ
26% 9% 63% 2%
Սպիտակուցներ: 26.32 գ
Ճարպեր: 8.63 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 62.63 գ
Այլ: 2.42 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +264.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +89.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flatfish Milkfish
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flatfish Milkfish Opinion
Սպիտակուցներ 15.24g 26.32g Milkfish
Ճարպեր 2.37g 8.63g Milkfish
Կալորիականություն 86kcal 190kcal Milkfish
Կալցիում 25mg 65mg Milkfish
Երկաթ 0.23mg 0.41mg Milkfish
Մագնեզիում 22mg 38mg Milkfish
Ֆոսֆոր 309mg 208mg Flatfish
Կալիում 197mg 374mg Milkfish
Նատրիում 363mg 92mg Milkfish
Ցինկ 0.39mg 1.05mg Milkfish
Պղինձ 0.023mg 0.044mg Milkfish
Մանգան 0.017mg 0.026mg Milkfish
Սելեն 32.6µg 16.2µg Flatfish
Վիտամին A 37IU 109IU Milkfish
Վիտամին A, RAE 12µg 33µg Milkfish
Վիտամին E 0.77mg Flatfish
Վիտամին D 139IU Flatfish
Վիտամին D (D2 + D3) 3.5µg Flatfish
Վիտամին B1 0.026mg 0.016mg Flatfish
Վիտամին B2 0.025mg 0.069mg Milkfish
Վիտամին B3 1.278mg 8.256mg Milkfish
Վիտամին B5 0.227mg 0.865mg Milkfish
Վիտամին B6 0.115mg 0.488mg Milkfish
Folate, total 6µg 18µg Milkfish
Վիտամին B12 1.31µg 3.27µg Milkfish
Choline, total 79.9mg Flatfish
Վիտամին K 0.1µg Flatfish
Տրիպտոֆան 0.197mg 0.295mg Milkfish
Տրեոնին 0.719mg 1.154mg Milkfish
Իզոլեյցին 0.754mg 1.213mg Milkfish
Լեյցին 1.335mg 2.139mg Milkfish
Լիզին 1.561mg 2.417mg Milkfish
Մեթիոնին 0.56mg 0.779mg Milkfish
Ֆենիլալանին 0.624mg 1.028mg Milkfish
Վալին 0.8mg 1.356mg Milkfish
Հիստիդին 0.374mg 0.775mg Milkfish
Խոլեստերին 56mg 67mg Flatfish
Տրանս ճարպ 0.014g Milkfish
Հագեցած ճարպ 0.542g Milkfish
22:6 n-3 (DHA) 0.132g Flatfish
20:5 n-3 (EPA) 0.168g Flatfish
22:5 n-3 (DPA) 0.034g Flatfish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.657g Flatfish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.459g Flatfish
20:2 n-6 c,c 0.006g Flatfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flatfish Milkfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
32%
Flatfish
59%
Milkfish
Mineral Summary Score
43%
Flatfish
33%
Milkfish

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Milkfish
Milkfish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Milkfish
Milkfish is lower in Նատրիում (difference - 271mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milkfish
Milkfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.542g)
Which food is richer in minerals?
Milkfish
Milkfish is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flatfish
Flatfish is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flatfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174197/nutrients
  2. Milkfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171995/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: