Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +151.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +196.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +477.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +891.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +126.3%
հավասար Կալիում - 168
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +151.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +196.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +477.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +891.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +126.3%
հավասար Կալիում - 168

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +689.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +193.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +47%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 0.108
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +689.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +193.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +47%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 0.108

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +39.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +338.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +215%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +506.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.8%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +39.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +338.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +215%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +506.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +163.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +316.7%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +163.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +316.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Chocolate pudding
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 18.49g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 3.15g Chocolate pudding
Ճարպեր 2.68g 1.92g Fruit leather
Ածխաջրեր 82.82g 18.89g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 105kcal Fruit leather
Շաքար 57.58g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.4g Chocolate pudding
Կալցիում 18mg 104mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.75mg 0.4mg Fruit leather
Մագնեզիում 14mg 19mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 24mg 238mg Chocolate pudding
Կալիում 164mg 168mg Chocolate pudding
Նատրիում 403mg 284mg Chocolate pudding
Ցինկ 0.19mg 0.43mg Chocolate pudding
Պղինձ 0.171mg 0.068mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg 0.062mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 2.3µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 170IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 6µg 46µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.56mg Fruit leather
Վիտամին D 0IU 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 56mg 0.8mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.034mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.1mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.1mg 0.108mg Chocolate pudding
Վիտամին B5 0.319mg 0.274mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg 0.038mg Fruit leather
Folate, total 4µg 5µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0µg 0.31µg Chocolate pudding
Choline, total 12.9mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg Fruit leather
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 0mg 6mg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 1.064g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 0.561g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0.132g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.414g)
Which food is lower in glycemic index?
Fruit leather
Fruit leather is lower in glycemic index (difference - 24)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 57.58g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Նատրիում (difference - 119mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: