Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +292.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +279.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +95.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +478.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +133.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +415.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +144.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +292.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +279.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +95.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +478.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +133.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +415.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +144.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +194.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1037.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +177%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
հավասար Choline, total - 11.8
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +194.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1037.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +177%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
հավասար Choline, total - 11.8

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +360%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +892.5%
հավասար Այլ - 1.16
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +360%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +892.5%
հավասար Այլ - 1.16

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +279.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +292.9%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +279.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +292.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Mounds candy bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 54.89g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 4.6g Mounds candy bar
Ճարպեր 2.68g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 82.82g 58.59g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 486kcal Mounds candy bar
Շաքար 57.58g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 18mg 21mg Mounds candy bar
Երկաթ 0.75mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 14mg 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 24mg 91mg Mounds candy bar
Կալիում 164mg 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 403mg 145mg Mounds candy bar
Ցինկ 0.19mg 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.171mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.184mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 2.7µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 58IU 0IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg 0µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg 0.19mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0.4mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.049mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.1mg 0.058mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 0.277mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.319mg 0.245mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg 0.09mg Fruit leather
Folate, total 4µg 6µg Mounds candy bar
Choline, total 12.9mg 11.8mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg 1.6µg Fruit leather
Խոլեստերին 0mg 2mg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 20.58g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 0.39g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0.14g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 11.39g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 258mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.93g)
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: