Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milkfish և Whiting սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milkfish vs Whiting infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +98.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +16%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +400%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +153.7%
հավասար Կալցիում - 62
հավասար Երկաթ - 0.42
հավասար Պղինձ - 0.04
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 15% 27% 89% 33% 12% 29% 15% 3.4% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 16% 19% 122% 38% 17% 14% 13% 17% 224%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +98.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +16%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +400%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +153.7%
հավասար Կալցիում - 62
հավասար Երկաթ - 0.42
հավասար Պղինձ - 0.04

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +394.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +246%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +171.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +325%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.5% 0% 0% 0% 4% 16% 155% 52% 113% 14% 409% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7.7% 7.6% 54% 0% 17% 14% 31% 15% 42% 11% 325% 45% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +394.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +246%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +171.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +325%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +410.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1916.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +19.3%
26% 9% 63% 2%
Սպիտակուցներ: 26.32 գ
Ճարպեր: 8.63 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 62.63 գ
Այլ: 2.42 գ
23% 2% 75%
Սպիտակուցներ: 23.48 գ
Ճարպեր: 1.69 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.71 գ
Այլ: 0.12 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +410.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1916.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +19.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milkfish Whiting
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milkfish Whiting Opinion
Սպիտակուցներ 26.32g 23.48g Milkfish
Ճարպեր 8.63g 1.69g Milkfish
Կալորիականություն 190kcal 116kcal Milkfish
Կալցիում 65mg 62mg Milkfish
Երկաթ 0.41mg 0.42mg Whiting
Մագնեզիում 38mg 27mg Milkfish
Ֆոսֆոր 208mg 285mg Whiting
Կալիում 374mg 434mg Whiting
Նատրիում 92mg 132mg Milkfish
Ցինկ 1.05mg 0.53mg Milkfish
Պղինձ 0.044mg 0.04mg Milkfish
Մանգան 0.026mg 0.13mg Whiting
Սելեն 16.2µg 41.1µg Whiting
Վիտամին A 109IU 128IU Whiting
Վիտամին A, RAE 33µg 38µg Whiting
Վիտամին E 0.38mg Whiting
Վիտամին D 73IU Whiting
Վիտամին D (D2 + D3) 1.8µg Whiting
Վիտամին B1 0.016mg 0.068mg Whiting
Վիտամին B2 0.069mg 0.06mg Milkfish
Վիտամին B3 8.256mg 1.67mg Milkfish
Վիտամին B5 0.865mg 0.25mg Milkfish
Վիտամին B6 0.488mg 0.18mg Milkfish
Folate, total 18µg 15µg Milkfish
Վիտամին B12 3.27µg 2.6µg Milkfish
Choline, total 83.3mg Whiting
Վիտամին K 0.1µg Whiting
Տրիպտոֆան 0.295mg 0.263mg Milkfish
Տրեոնին 1.154mg 1.029mg Milkfish
Իզոլեյցին 1.213mg 1.082mg Milkfish
Լեյցին 2.139mg 1.908mg Milkfish
Լիզին 2.417mg 2.156mg Milkfish
Մեթիոնին 0.779mg 0.695mg Milkfish
Ֆենիլալանին 1.028mg 0.917mg Milkfish
Վալին 1.356mg 1.21mg Milkfish
Հիստիդին 0.775mg 0.691mg Milkfish
Խոլեստերին 67mg 84mg Milkfish
Հագեցած ճարպ 0.4g Milkfish
22:6 n-3 (DHA) 0.235g Whiting
20:5 n-3 (EPA) 0.283g Whiting
22:5 n-3 (DPA) 0.017g Whiting
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g Whiting
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.587g Whiting

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milkfish Whiting
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
59%
Milkfish
44%
Whiting
Mineral Summary Score
33%
Milkfish
50%
Whiting

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Milkfish
Milkfish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Milkfish
Milkfish is lower in Նատրիում (difference - 40mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Milkfish
Milkfish is lower in Խոլեստերին (difference - 17mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milkfish
Milkfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.4g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milkfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171995/nutrients
  2. Whiting - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175161/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: