Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +161.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4450%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +51.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +385.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +206.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +161.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4450%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +51.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +385.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +206.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +242%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +580.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +637.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2089.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +242%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +580.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +637.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2089.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +11400%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +146.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +257.9%
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +11400%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +146.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +257.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3445.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +723.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -100%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3445.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +723.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -100%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Maple syrup
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 4.6g 0.04g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 0.06g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 486kcal 260kcal Mounds candy bar
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 46.19g 60.46g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 2.09mg 0.11mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 21mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 2mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 212mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 1.1mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.4mg 0.018mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 6.6µg 0.6µg Mounds candy bar
Վիտամին E 0.19mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.066mg Maple syrup
Վիտամին B2 0.058mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.277mg 0.081mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.036mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg 0.002mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 0µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg 1.6mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg 0µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 2mg 0mg Maple syrup
Հագեցած ճարպ 20.58g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0.011g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.017g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
24%
Maple syrup
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 14.27g)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 133mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.573g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: