Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Payday սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Payday infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +29.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +347.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +116.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +42.7%
հավասար Երկաթ - 1.92
հավասար Մանգան - 0.912
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 29% 72% 65% 85% 64% 31% 43% 109% 119% 28%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +29.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +347.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +116.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +42.7%
հավասար Երկաթ - 1.92
հավասար Մանգան - 0.912

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Payday
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2487%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +112.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +750%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +201.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 50% 0% 0% 21% 27% 135% 32% 55% 39% 3% 20% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2487%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +112.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +750%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +201.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +192.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.4%
հավասար Ճարպեր - 25
հավասար Ածխաջրեր - 52.88
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
13% 25% 53% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 13.44 գ
Ճարպեր: 25 գ
Ածխաջրեր: 52.88 գ
Ջուր: 6.97 գ
Այլ: 1.71 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +192.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.4%
հավասար Ճարպեր - 25
հավասար Ածխաջրեր - 52.88

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -76.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3096.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3250.7%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
22% 57% 21%
Հագեցած ճարպ: 4.806 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 12.467 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.691 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -76.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3096.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3250.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Payday
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Payday Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 49.08g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 4.6g 13.44g Payday
Ճարպեր 26.6g 25g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 52.88g Mounds candy bar
Կալորիականություն 486kcal 490kcal Payday
Օսլա 2.19g Payday
Շաքար 46.19g 40.32g Payday
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 3.8g Payday
Կալցիում 21mg 94mg Payday
Երկաթ 2.09mg 1.92mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 90mg Payday
Ֆոսֆոր 91mg 197mg Payday
Կալիում 321mg 725mg Payday
Նատրիում 145mg 231mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 1.57mg Payday
Պղինձ 0.4mg 0.325mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.912mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 5.1µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 1IU Payday
Վիտամին E 0.19mg 2.47mg Payday
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.083mg Payday
Վիտամին B2 0.058mg 0.115mg Payday
Վիտամին B3 0.277mg 7.166mg Payday
Վիտամին B5 0.245mg 0.521mg Payday
Վիտամին B6 0.09mg 0.235mg Payday
Folate, total 6µg 51µg Payday
Վիտամին B12 0µg 0.02µg Payday
Choline, total 11.8mg 35.6mg Payday
Վիտամին K 1.6µg 0µg Mounds candy bar
Տրիպտոֆան 0.133mg Payday
Տրեոնին 0.457mg Payday
Իզոլեյցին 0.486mg Payday
Լեյցին 0.879mg Payday
Լիզին 0.515mg Payday
Մեթիոնին 0.166mg Payday
Ֆենիլալանին 0.687mg Payday
Վալին 0.565mg Payday
Հիստիդին 0.337mg Payday
Խոլեստերին 2mg 0mg Payday
Հագեցած ճարպ 20.58g 4.806g Payday
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.023g Payday
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 12.467g Payday
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 4.691g Payday
20:2 n-6 c,c 0g 0.002g Payday

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Payday
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
29%
Payday
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
64%
Payday

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Payday
Payday is lower in Շաքար (difference - 5.87g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Payday
Payday is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Payday
Payday is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 15.774g)
Which food is richer in vitamins?
Payday
Payday is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 86mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Payday - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170680/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: