Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mullet fish և Monkfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mullet fish vs Monkfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +210%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +243.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +291.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 256
հավասար Սելեն - 46.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.3% 53% 24% 105% 40% 9.3% 24% 47% 2.9% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 15% 19% 110% 45% 3% 14% 12% 4% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +210%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +243.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +291.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 256
հավասար Սելեն - 46.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +206.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +244.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +37%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +146.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +408.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +316%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8.5% 0% 0% 4% 25% 23% 118% 53% 113% 7.5% 31% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2.8% 0% 0% 3.3% 7.3% 17% 48% 10% 64% 6% 130% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +206.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +244.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +37%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +146.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +408.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +316%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.3%
հավասար Այլ - 0.98
25% 5% 71%
Սպիտակուցներ: 24.81 գ
Ճարպեր: 4.86 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.52 գ
Այլ: 0 գ
19% 2% 79%
Սպիտակուցներ: 18.56 գ
Ճարպեր: 1.95 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 78.51 գ
Այլ: 0.98 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.3%
հավասար Այլ - 0.98

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mullet fish Monkfish
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mullet fish Monkfish Opinion
Սպիտակուցներ 24.81g 18.56g Mullet fish
Ճարպեր 4.86g 1.95g Mullet fish
Կալորիականություն 150kcal 97kcal Mullet fish
Կալցիում 31mg 10mg Mullet fish
Երկաթ 1.41mg 0.41mg Mullet fish
Մագնեզիում 33mg 27mg Mullet fish
Ֆոսֆոր 244mg 256mg Monkfish
Կալիում 458mg 513mg Monkfish
Նատրիում 71mg 23mg Monkfish
Ցինկ 0.88mg 0.53mg Mullet fish
Պղինձ 0.141mg 0.036mg Mullet fish
Մանգան 0.022mg 0.031mg Monkfish
Սելեն 46.8µg 46.8µg
Վիտամին A 141IU 46IU Mullet fish
Վիտամին A, RAE 42µg 14µg Mullet fish
Վիտամին C 1.2mg 1mg Mullet fish
Վիտամին B1 0.1mg 0.029mg Mullet fish
Վիտամին B2 0.1mg 0.073mg Mullet fish
Վիտամին B3 6.3mg 2.558mg Mullet fish
Վիտամին B5 0.88mg 0.173mg Mullet fish
Վիտամին B6 0.49mg 0.277mg Mullet fish
Folate, total 10µg 8µg Mullet fish
Վիտամին B12 0.25µg 1.04µg Monkfish
Տրիպտոֆան 0.278mg 0.208mg Mullet fish
Տրեոնին 1.088mg 0.814mg Mullet fish
Իզոլեյցին 1.143mg 0.855mg Mullet fish
Լեյցին 2.016mg 1.509mg Mullet fish
Լիզին 2.278mg 1.705mg Mullet fish
Մեթիոնին 0.734mg 0.549mg Mullet fish
Ֆենիլալանին 0.968mg 0.725mg Mullet fish
Վալին 1.278mg 0.956mg Mullet fish
Հիստիդին 0.73mg 0.547mg Mullet fish
Խոլեստերին 63mg 32mg Monkfish
Հագեցած ճարպ 1.431g Monkfish
22:6 n-3 (DHA) 0.148g Mullet fish
20:5 n-3 (EPA) 0.18g Mullet fish
22:5 n-3 (DPA) 0.092g Mullet fish
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.382g Mullet fish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.917g Mullet fish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mullet fish Monkfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Mullet fish
22%
Monkfish
Mineral Summary Score
57%
Mullet fish
48%
Monkfish

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Mullet fish
Mullet fish is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mullet fish
Mullet fish is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Monkfish
Monkfish is lower in Նատրիում (difference - 48mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Monkfish
Monkfish is lower in Խոլեստերին (difference - 31mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Monkfish
Monkfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.431g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mullet fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175124/nutrients
  2. Monkfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171996/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: