Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mullet fish և Perch սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mullet fish vs Perch infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +33.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +190.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +229%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3990.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 257
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.3% 53% 24% 105% 40% 9.3% 24% 47% 2.9% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 27% 110% 30% 10% 39% 64% 117% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +33.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +190.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +229%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3990.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 257

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
3
Perch
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +340.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +231.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +250%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +780%
հավասար Վիտամին B5 - 0.87
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8.5% 0% 0% 4% 25% 23% 118% 53% 113% 7.5% 31% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.9% 0% 0% 5.7% 20% 28% 36% 52% 32% 4.5% 275% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +340.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +231.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +250%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +780%
հավասար Վիտամին B5 - 0.87

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +311.9%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.86
հավասար Ջուր - 73.25
հավասար Այլ - 0.71
25% 5% 71%
Սպիտակուցներ: 24.81 գ
Ճարպեր: 4.86 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.52 գ
Այլ: 0 գ
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.86 գ
Ճարպեր: 1.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.25 գ
Այլ: 0.71 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +311.9%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.86
հավասար Ջուր - 73.25
հավասար Այլ - 0.71

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +608.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +94.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -83.4%
38% 37% 25%
Հագեցած ճարպ: 1.431 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.382 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.917 գ
26% 22% 52%
Հագեցած ճարպ: 0.237 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.195 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.472 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +608.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +94.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -83.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mullet fish Perch
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mullet fish Perch Opinion
Սպիտակուցներ 24.81g 24.86g Perch
Ճարպեր 4.86g 1.18g Mullet fish
Կալորիականություն 150kcal 117kcal Mullet fish
Կալցիում 31mg 102mg Perch
Երկաթ 1.41mg 1.16mg Mullet fish
Մագնեզիում 33mg 38mg Perch
Ֆոսֆոր 244mg 257mg Perch
Կալիում 458mg 344mg Mullet fish
Նատրիում 71mg 79mg Mullet fish
Ցինկ 0.88mg 1.43mg Perch
Պղինձ 0.141mg 0.192mg Perch
Մանգան 0.022mg 0.9mg Perch
Սելեն 46.8µg 16.1µg Mullet fish
Վիտամին A 141IU 32IU Mullet fish
Վիտամին A, RAE 42µg 10µg Mullet fish
Վիտամին C 1.2mg 1.7mg Perch
Վիտամին B1 0.1mg 0.08mg Mullet fish
Վիտամին B2 0.1mg 0.12mg Perch
Վիտամին B3 6.3mg 1.9mg Mullet fish
Վիտամին B5 0.88mg 0.87mg Mullet fish
Վիտամին B6 0.49mg 0.14mg Mullet fish
Folate, total 10µg 6µg Mullet fish
Վիտամին B12 0.25µg 2.2µg Perch
Տրիպտոֆան 0.278mg 0.278mg
Տրեոնին 1.088mg 1.09mg Perch
Իզոլեյցին 1.143mg 1.145mg Perch
Լեյցին 2.016mg 2.02mg Perch
Լիզին 2.278mg 2.283mg Perch
Մեթիոնին 0.734mg 0.736mg Perch
Ֆենիլալանին 0.968mg 0.97mg Perch
Վալին 1.278mg 1.281mg Perch
Հիստիդին 0.73mg 0.732mg Perch
Խոլեստերին 63mg 115mg Mullet fish
Հագեցած ճարպ 1.431g 0.237g Perch
22:6 n-3 (DHA) 0.148g 0.223g Perch
20:5 n-3 (EPA) 0.18g 0.101g Mullet fish
22:5 n-3 (DPA) 0.092g 0.036g Mullet fish
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.382g 0.195g Mullet fish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.917g 0.472g Mullet fish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mullet fish Perch
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Mullet fish
35%
Perch
Mineral Summary Score
57%
Mullet fish
56%
Perch

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Perch
Perch is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Perch
Perch is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.194g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mullet fish
Mullet fish is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mullet fish
Mullet fish is lower in Խոլեստերին (difference - 52mg)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mullet fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175124/nutrients
  2. Perch - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173679/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: