Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1081.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +7100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +39.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1081.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +7100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +39.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +97%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4393.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1662.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1170%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +97%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4393.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1662.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1170%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23725%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +52133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +357.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1924.4%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23725%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +52133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +357.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1924.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +98263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27429.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +98263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27429.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Maple syrup
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 9.53g 0.04g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 0.06g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 521kcal 260kcal Reesesticks
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 40.33g 60.46g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 0g Reesesticks
Կալցիում 70mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 1.3mg 0.11mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 21mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 2mg Reesesticks
Կալիում 295mg 212mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 0.99mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.2mg 0.018mg Reesesticks
Մանգան 0mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 0.7µg 0.6µg Reesesticks
Վիտամին A 58IU 0IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.066mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 3.64mg 0.081mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.036mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.002mg Reesesticks
Folate, total 40µg 0µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 1.6mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 0mg Maple syrup
Հագեցած ճարպ 13.21g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 0.011g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0.017g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
24%
Maple syrup
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 20.13g)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Reesesticks
Reesesticks is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 252mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.203g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: