Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +128.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +390%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +136.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +92.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +482.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +128.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +390%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +136.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +92.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +482.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +377.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +809.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +251.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +45.8%
հավասար Վիտամին B2 - 0.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +377.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +809.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +251.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +45.8%
հավասար Վիտամին B2 - 0.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.1%
հավասար Ճարպեր - 30.37
հավասար Ջուր - 1.57
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.1%
հավասար Ճարպեր - 30.37
հավասար Ջուր - 1.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +292.9%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +292.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Skor bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 62.43g Skor bar
Սպիտակուցներ 9.53g 3.13g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 30.37g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 63.73g Skor bar
Կալորիականություն 521kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 40.33g 59.89g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 1.3g Reesesticks
Կալցիում 70mg 30mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 0.57mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 10mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 61mg Reesesticks
Կալիում 295mg 153mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 317mg Reesesticks
Ցինկ 0.99mg 0.17mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0.04mg Reesesticks
Սելեն 0.7µg 0µg Reesesticks
Վիտամին A 58IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 14µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 2.77mg 0.58mg Reesesticks
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.6mg 0.5mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.02mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.1mg
Վիտամին B3 3.64mg 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.04mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.022mg Reesesticks
Folate, total 40µg 2µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0.21µg Skor bar
Choline, total 28.2mg 3.1mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 6mg 53mg Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 18.78g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 9.714g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 1.191g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 19.56g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 53mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 47mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.57g)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: