Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rockfish և Monkfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rockfish vs Monkfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +13.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +138.5%
հավասար Ֆոսֆոր - 256
հավասար Կալիում - 513
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.1% 14% 24% 106% 41% 12% 12% 14% 1.7% 416%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 15% 19% 110% 45% 3% 14% 12% 4% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +13.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +138.5%
հավասար Ֆոսֆոր - 256
հավասար Կալիում - 513

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +209.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +133.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +187.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.9%
հավասար Վիտամին B1 - 0.029
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.96% 8.8% 138% 0% 6.8% 52% 54% 24% 56% 7.5% 199% 43% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2.8% 0% 0% 3.3% 7.3% 17% 48% 10% 64% 6% 130% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +209.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +133.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +187.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.9%
հավասար Վիտամին B1 - 0.029

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +20.4%
հավասար Ջուր - 78.51
22% 75%
Սպիտակուցներ: 22.23 գ
Ճարպեր: 1.62 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.67 գ
Այլ: 1.48 գ
19% 2% 79%
Սպիտակուցներ: 18.56 գ
Ճարպեր: 1.95 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 78.51 գ
Այլ: 0.98 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +20.4%
հավասար Ջուր - 78.51

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rockfish Monkfish
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rockfish Monkfish Opinion
Սպիտակուցներ 22.23g 18.56g Rockfish
Ճարպեր 1.62g 1.95g Monkfish
Կալորիականություն 109kcal 97kcal Rockfish
Կալցիում 17mg 10mg Rockfish
Երկաթ 0.36mg 0.41mg Monkfish
Մագնեզիում 33mg 27mg Rockfish
Ֆոսֆոր 248mg 256mg Monkfish
Կալիում 467mg 513mg Monkfish
Նատրիում 89mg 23mg Monkfish
Ցինկ 0.43mg 0.53mg Monkfish
Պղինձ 0.041mg 0.036mg Rockfish
Մանգան 0.013mg 0.031mg Monkfish
Սելեն 76.2µg 46.8µg Rockfish
Վիտամին A 16IU 46IU Monkfish
Վիտամին A, RAE 5µg 14µg Monkfish
Վիտամին E 0.44mg Rockfish
Վիտամին D 183IU Rockfish
Վիտամին D (D2 + D3) 4.6µg Rockfish
Վիտամին C 0mg 1mg Monkfish
Վիտամին B1 0.027mg 0.029mg Monkfish
Վիտամին B2 0.226mg 0.073mg Rockfish
Վիտամին B3 2.897mg 2.558mg Rockfish
Վիտամին B5 0.404mg 0.173mg Rockfish
Վիտամին B6 0.241mg 0.277mg Monkfish
Folate, total 10µg 8µg Rockfish
Վիտամին B12 1.59µg 1.04µg Rockfish
Choline, total 78.7mg Rockfish
Տրիպտոֆան 0.296mg 0.208mg Rockfish
Տրեոնին 1.014mg 0.814mg Rockfish
Իզոլեյցին 1.06mg 0.855mg Rockfish
Լեյցին 1.835mg 1.509mg Rockfish
Լիզին 2.188mg 1.705mg Rockfish
Մեթիոնին 0.707mg 0.549mg Rockfish
Ֆենիլալանին 0.935mg 0.725mg Rockfish
Վալին 1.106mg 0.956mg Rockfish
Հիստիդին 0.502mg 0.547mg Monkfish
Խոլեստերին 61mg 32mg Monkfish
Տրանս ճարպ 0.025g Monkfish
Հագեցած ճարպ 0.42g Monkfish
22:6 n-3 (DHA) 0.238g Rockfish
20:5 n-3 (EPA) 0.107g Rockfish
22:5 n-3 (DPA) 0.027g Rockfish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.466g Rockfish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.485g Rockfish
20:2 n-6 c,c 0.005g Rockfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rockfish Monkfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
45%
Rockfish
22%
Monkfish
Mineral Summary Score
64%
Rockfish
48%
Monkfish

Comparison summary

Which food is richer in vitamins?
Rockfish
Rockfish is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Monkfish
Monkfish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Monkfish
Monkfish is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Monkfish
Monkfish is lower in Խոլեստերին (difference - 29mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Monkfish
Monkfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.42g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rockfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175131/nutrients
  2. Monkfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171996/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: