Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rockfish և Sablefish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rockfish vs Sablefish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +46.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +164.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +355.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +115.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +46.2%
հավասար Կալիում - 459
հավասար Ցինկ - 0.41
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.1% 14% 24% 106% 41% 12% 12% 14% 1.7% 416%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 14% 62% 51% 92% 41% 9.4% 11% 9.3% 2.5% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +46.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +164.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +355.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +115.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +46.2%
հավասար Կալիում - 459
հավասար Ցինկ - 0.41

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +96.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2012.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +351.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +77%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +114.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +70%
հավասար Վիտամին B12 - 1.44
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.96% 8.8% 138% 0% 6.8% 52% 54% 24% 56% 7.5% 199% 43% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 20% 0% 0% 0% 31% 27% 96% 52% 80% 13% 180% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +96.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2012.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +351.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +77%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +114.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +70%
հավասար Վիտամին B12 - 1.44

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +335.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1111.1%
22% 75%
Սպիտակուցներ: 22.23 գ
Ճարպեր: 1.62 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.67 գ
Այլ: 1.48 գ
17% 20% 63%
Սպիտակուցներ: 17.19 գ
Ճարպեր: 19.62 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 62.85 գ
Այլ: 0.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +335.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1111.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +439.8%
31% 34% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.466 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.485 գ
24% 61% 15%
Հագեցած ճարպ: 4.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.328 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.618 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +439.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rockfish Sablefish
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rockfish Sablefish Opinion
Սպիտակուցներ 22.23g 17.19g Rockfish
Ճարպեր 1.62g 19.62g Sablefish
Կալորիականություն 109kcal 250kcal Sablefish
Կալցիում 17mg 45mg Sablefish
Երկաթ 0.36mg 1.64mg Sablefish
Մագնեզիում 33mg 71mg Sablefish
Ֆոսֆոր 248mg 215mg Rockfish
Կալիում 467mg 459mg Rockfish
Նատրիում 89mg 72mg Sablefish
Ցինկ 0.43mg 0.41mg Rockfish
Պղինձ 0.041mg 0.028mg Rockfish
Մանգան 0.013mg 0.019mg Sablefish
Սելեն 76.2µg 46.8µg Rockfish
Վիտամին A 16IU 338IU Sablefish
Վիտամին A, RAE 5µg 102µg Sablefish
Վիտամին E 0.44mg Rockfish
Վիտամին D 183IU Rockfish
Վիտամին D (D2 + D3) 4.6µg Rockfish
Վիտամին B1 0.027mg 0.122mg Sablefish
Վիտամին B2 0.226mg 0.115mg Rockfish
Վիտամին B3 2.897mg 5.128mg Sablefish
Վիտամին B5 0.404mg 0.865mg Sablefish
Վիտամին B6 0.241mg 0.346mg Sablefish
Folate, total 10µg 17µg Sablefish
Վիտամին B12 1.59µg 1.44µg Rockfish
Choline, total 78.7mg Rockfish
Տրիպտոֆան 0.296mg 0.193mg Rockfish
Տրեոնին 1.014mg 0.754mg Rockfish
Իզոլեյցին 1.06mg 0.792mg Rockfish
Լեյցին 1.835mg 1.397mg Rockfish
Լիզին 2.188mg 1.579mg Rockfish
Մեթիոնին 0.707mg 0.509mg Rockfish
Ֆենիլալանին 0.935mg 0.671mg Rockfish
Վալին 1.106mg 0.886mg Rockfish
Հիստիդին 0.502mg 0.506mg Sablefish
Խոլեստերին 61mg 63mg Rockfish
Տրանս ճարպ 0.025g Sablefish
Հագեցած ճարպ 0.42g 4.099g Rockfish
22:6 n-3 (DHA) 0.238g 0.92g Sablefish
20:5 n-3 (EPA) 0.107g 0.867g Sablefish
22:5 n-3 (DPA) 0.027g 0.216g Sablefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.466g 10.328g Sablefish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.485g 2.618g Sablefish
20:2 n-6 c,c 0.005g Rockfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rockfish Sablefish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
45%
Rockfish
38%
Sablefish
Mineral Summary Score
64%
Rockfish
55%
Sablefish

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Sablefish
Sablefish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Sablefish
Sablefish is lower in Նատրիում (difference - 17mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Rockfish
Rockfish is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rockfish
Rockfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.679g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rockfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175131/nutrients
  2. Sablefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174240/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: