Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rockfish և Wolffish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rockfish vs Wolffish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +132.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +46.2%
հավասար Ֆոսֆոր - 256
հավասար Պղինձ - 0.037
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.1% 14% 24% 106% 41% 12% 12% 14% 1.7% 416%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2.4% 4.5% 27% 110% 34% 14% 27% 12% 2.5% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +132.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +46.2%
հավասար Ֆոսֆոր - 256
հավասար Պղինձ - 0.037

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +133%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2606.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +670.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +47.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.96% 8.8% 138% 0% 6.8% 52% 54% 24% 56% 7.5% 199% 43% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 26% 0% 0% 0% 52% 22% 49% 39% 107% 4.5% 294% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +133%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2606.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +670.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +47.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +448.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +88.9%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.44
հավասար Ջուր - 74.23
22% 75%
Սպիտակուցներ: 22.23 գ
Ճարպեր: 1.62 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.67 գ
Այլ: 1.48 գ
22% 3% 74%
Սպիտակուցներ: 22.44 գ
Ճարպեր: 3.06 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.23 գ
Այլ: 0.27 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +448.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +88.9%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.44
հավասար Ջուր - 74.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +123.3%
31% 34% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.466 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.485 գ
18% 41% 41%
Հագեցած ճարպ: 0.468 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.072 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.083 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +123.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rockfish Wolffish
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rockfish Wolffish Opinion
Սպիտակուցներ 22.23g 22.44g Wolffish
Ճարպեր 1.62g 3.06g Wolffish
Կալորիականություն 109kcal 123kcal Wolffish
Կալցիում 17mg 8mg Rockfish
Երկաթ 0.36mg 0.12mg Rockfish
Մագնեզիում 33mg 38mg Wolffish
Ֆոսֆոր 248mg 256mg Wolffish
Կալիում 467mg 385mg Rockfish
Նատրիում 89mg 109mg Rockfish
Ցինկ 0.43mg 1mg Wolffish
Պղինձ 0.041mg 0.037mg Rockfish
Մանգան 0.013mg 0.019mg Wolffish
Սելեն 76.2µg 46.8µg Rockfish
Վիտամին A 16IU 433IU Wolffish
Վիտամին A, RAE 5µg 130µg Wolffish
Վիտամին E 0.44mg Rockfish
Վիտամին D 183IU Rockfish
Վիտամին D (D2 + D3) 4.6µg Rockfish
Վիտամին B1 0.027mg 0.208mg Wolffish
Վիտամին B2 0.226mg 0.097mg Rockfish
Վիտամին B3 2.897mg 2.598mg Rockfish
Վիտամին B5 0.404mg 0.658mg Wolffish
Վիտամին B6 0.241mg 0.462mg Wolffish
Folate, total 10µg 6µg Rockfish
Վիտամին B12 1.59µg 2.35µg Wolffish
Choline, total 78.7mg Rockfish
Տրիպտոֆան 0.296mg 0.251mg Rockfish
Տրեոնին 1.014mg 0.984mg Rockfish
Իզոլեյցին 1.06mg 1.034mg Rockfish
Լեյցին 1.835mg 1.824mg Rockfish
Լիզին 2.188mg 2.061mg Rockfish
Մեթիոնին 0.707mg 0.664mg Rockfish
Ֆենիլալանին 0.935mg 0.876mg Rockfish
Վալին 1.106mg 1.156mg Wolffish
Հիստիդին 0.502mg 0.661mg Wolffish
Խոլեստերին 61mg 59mg Wolffish
Տրանս ճարպ 0.025g Wolffish
Հագեցած ճարպ 0.42g 0.468g Rockfish
22:6 n-3 (DHA) 0.238g 0.405g Wolffish
20:5 n-3 (EPA) 0.107g 0.393g Wolffish
22:5 n-3 (DPA) 0.027g 0.055g Wolffish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.466g 1.072g Wolffish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.485g 1.083g Wolffish
20:2 n-6 c,c 0.005g Rockfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rockfish Wolffish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
45%
Rockfish
46%
Wolffish
Mineral Summary Score
64%
Rockfish
49%
Wolffish

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Wolffish
Wolffish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Wolffish
Wolffish is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Նատրիում?
Rockfish
Rockfish is lower in Նատրիում (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rockfish
Rockfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.048g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rockfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175131/nutrients
  2. Wolffish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174247/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: