Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Fruit leather սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Fruit leather infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +705.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +195.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +705.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +195.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +55.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +115%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +468.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +55.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +115%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +468.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +408%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +681%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +167.4%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +408%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +681%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +167.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +42.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +107.5%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +42.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +107.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Fruit leather
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Fruit leather Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 82.82g Fruit leather
Սպիտակուցներ 5.08g 1g Rolo
Ճարպեր 20.93g 2.68g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 82.82g Fruit leather
Կալորիականություն 474kcal 359kcal Rolo
Շաքար 63.93g 57.58g Fruit leather
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 0g Rolo
Կալցիում 145mg 18mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.75mg Fruit leather
Մագնեզիում 0mg 14mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 71mg 24mg Rolo
Կալիում 188mg 164mg Rolo
Նատրիում 188mg 403mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.19mg Fruit leather
Պղինձ 0mg 0.171mg Fruit leather
Մանգան 0mg 0.184mg Fruit leather
Սելեն 0µg 2.7µg Fruit leather
Վիտամին A 121IU 58IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 6µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0.56mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 56mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.02mg 0.043mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.12mg 0.1mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 0.1mg Fruit leather
Վիտամին B5 0mg 0.319mg Fruit leather
Վիտամին B6 0mg 0.3mg Fruit leather
Folate, total 0µg 4µg Fruit leather
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Rolo
Choline, total 20.1mg 12.9mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg 18.2µg Fruit leather
Խոլեստերին 12mg 0mg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 14.542g 0.65g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 1.48g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 0.55g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Fruit leather
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
29%
Fruit leather
Mineral Summary Score
13%
Rolo
22%
Fruit leather

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 215mg)
Which food is lower in glycemic index?
Rolo
Rolo is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is lower in Շաքար?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Շաքար (difference - 6.35g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.892g)
Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: