Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +129%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1023.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +678.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +129%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1023.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +678.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +105%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +105%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rolo
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +20830%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +375.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129.2%
հավասար Ածխաջրեր - 74.73
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +20830%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +375.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129.2%
հավասար Ածխաջրեր - 74.73

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Rolo
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +6475%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +430%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +6475%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +430%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 5.08g 0g Rolo
Ճարպեր 20.93g 0.1g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 474kcal 290kcal Rolo
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 63.93g 74.72g Rolo
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 0g Rolo
Կալցիում 145mg 205mg Molasses
Երկաթ 0.42mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 0mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 71mg 31mg Rolo
Կալիում 188mg 1464mg Molasses
Նատրիում 188mg 37mg Molasses
Ցինկ 0mg 0.29mg Molasses
Պղինձ 0mg 0.487mg Molasses
Մանգան 0mg 1.53mg Molasses
Սելեն 0µg 17.8µg Molasses
Վիտամին A 121IU 0IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 0µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.041mg Molasses
Վիտամին B2 0.12mg 0.002mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 0.93mg Molasses
Վիտամին B5 0mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0mg 0.67mg Molasses
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Rolo
Choline, total 20.1mg 13.3mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg 0µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 0mg Molasses
Հագեցած ճարպ 14.542g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 0.032g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 0.05g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
18%
Molasses
Mineral Summary Score
13%
Rolo
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rolo
Rolo is lower in Շաքար (difference - 10.79g)
Which food is lower in glycemic index?
Rolo
Rolo is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Rolo
Rolo is cheaper (difference - $2)
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 151mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.524g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: