Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Mr. Goodbar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Mr. Goodbar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +231%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +129.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +231%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +129.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +188.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +8500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +135.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +12.5%
հավասար Վիտամին A - 125
հավասար Վիտամին C - 0.9
հավասար Վիտամին B12 - 0.33
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +188.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +8500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +135.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +12.5%
հավասար Վիտամին A - 125
հավասար Վիտամին C - 0.9
հավասար Վիտամին B12 - 0.33

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +922.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +101.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.6%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +922.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +101.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +289.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1547.5%
հավասար Հագեցած ճարպ - 14.13
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +289.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1547.5%
հավասար Հագեցած ճարպ - 14.13

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Mr. Goodbar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Mr. Goodbar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 50.54g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 10.22g Mr. Goodbar
Ճարպեր 20.93g 33.21g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 67.95g 54.34g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 538kcal Mr. Goodbar
Շաքար 63.93g 47.22g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 3.8g Mr. Goodbar
Կալցիում 145mg 110mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 1.39mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 0mg 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 71mg 163mg Mr. Goodbar
Կալիում 188mg 394mg Mr. Goodbar
Նատրիում 188mg 41mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0mg 0.93mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0mg 0.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին A 121IU 125IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 34µg 35µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 1.1mg 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0.9mg
Վիտամին B1 0.02mg 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.12mg 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 0.04mg 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0mg 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0mg 0.07mg Mr. Goodbar
Folate, total 0µg 38µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg 0.33µg
Choline, total 20.1mg 47.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.2µg 3.6µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 12mg 10mg Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 14.542g 14.13g Mr. Goodbar
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 8.203g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 4.366g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Mr. Goodbar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
27%
Mr. Goodbar
Mineral Summary Score
13%
Rolo
31%
Mr. Goodbar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 16.71g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 147mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.412g)
Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: