Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -40.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -40.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +548.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +168.8%
հավասար Վիտամին B1 - 0.02
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +548.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +168.8%
հավասար Վիտամին B1 - 0.02

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rolo
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +62.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +193%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.1%
հավասար Ածխաջրեր - 63.73
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +62.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +193%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.1%
հավասար Ածխաջրեր - 63.73

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Rolo
1
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +361.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +349.4%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +361.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +349.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Skor bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 62.43g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 3.13g Rolo
Ճարպեր 20.93g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 67.95g 63.73g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 63.93g 59.89g Skor bar
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.3g Skor bar
Կալցիում 145mg 30mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.57mg Skor bar
Մագնեզիում 0mg 10mg Skor bar
Ֆոսֆոր 71mg 61mg Rolo
Կալիում 188mg 153mg Rolo
Նատրիում 188mg 317mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.17mg Skor bar
Պղինձ 0mg 0.04mg Skor bar
Վիտամին A 121IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 34µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 1.1mg 0.58mg Rolo
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.9mg 0.5mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.02mg
Վիտամին B2 0.12mg 0.1mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 0.13mg Skor bar
Վիտամին B5 0mg 0.04mg Skor bar
Վիտամին B6 0mg 0.022mg Skor bar
Folate, total 0µg 2µg Skor bar
Վիտամին B12 0.33µg 0.21µg Rolo
Choline, total 20.1mg 3.1mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 12mg 53mg Rolo
Հագեցած ճարպ 14.542g 18.78g Rolo
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
13%
Rolo
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Skor bar
Skor bar is lower in Շաքար (difference - 4.04g)
Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 129mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Rolo
Rolo is lower in Խոլեստերին (difference - 41mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rolo
Rolo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.238g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: