Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +246.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +290.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +152.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +70%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 168
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +246.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +290.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +152.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +70%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 168

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +47%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +585%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +47.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +47%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +585%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +47.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1481.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +237.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4651%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 3.15
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1481.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +237.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4651%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 3.15

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1631.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +802.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.3%
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1631.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +802.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Chocolate pudding
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 18.49g Skor bar
Սպիտակուցներ 3.13g 3.15g Chocolate pudding
Ճարպեր 30.37g 1.92g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 18.89g Skor bar
Կալորիականություն 541kcal 105kcal Skor bar
Շաքար 59.89g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 0.4g Skor bar
Կալցիում 30mg 104mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.57mg 0.4mg Skor bar
Մագնեզիում 10mg 19mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 61mg 238mg Chocolate pudding
Կալիում 153mg 168mg Chocolate pudding
Նատրիում 317mg 284mg Chocolate pudding
Ցինկ 0.17mg 0.43mg Chocolate pudding
Պղինձ 0.04mg 0.068mg Chocolate pudding
Մանգան 0mg 0.062mg Chocolate pudding
Սելեն 0µg 2.3µg Chocolate pudding
Վիտամին A 204IU 170IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 46µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 3IU 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.5mg 0.8mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.02mg 0.034mg Chocolate pudding
Վիտամին B2 0.1mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.13mg 0.108mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg 0.274mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.022mg 0.038mg Chocolate pudding
Folate, total 2µg 5µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.21µg 0.31µg Chocolate pudding
Choline, total 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg Skor bar
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 53mg 6mg Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 18.78g 1.064g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 0.561g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 0.132g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 59.89g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Նատրիում (difference - 33mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 47mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.716g)
Which food is richer in minerals?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: